Offisiell åpning av fv 40 Bogstrandhøgda

Ny og rettere trasé i Numedal.- Det blir offisiell åpning av den nye vegen ved Bogstrandhøgda 16. desember, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Det er et stort viktig prosjekt for oss, så jeg er veldig glad for at vi kan foreta en offisiell åpningen av fylkesvegen nå før jul, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Dette har vært et etterlengtet tiltak, og jeg vet at hele dalføret gleder seg over at vegen nå er blitt så mye bedre, sier Eriksrød.

Det omfattende anleggsarbeidet startet sommeren 2013. Vegen blir åpnet for trafikk i løpet av neste uke.

Offisiell åpning skjer 16. desember klokka 13 ved Trollhølen i Toverudkrysset, avkjøring til Hellerud.

Buskerud fylkeskommune har brukt 75 millioner kroner på å utbedre og legge deler av fylkesvegen mellom Helle - Lofthus i Rollag kommune i ny trasé.

Ved Bogstrandhøgda er vegen lagt i helt ny og rettere trasé gjennom åsen. Ved Bogstrand bru er det også bygget en ny bru.

-  Det er med vår ekstraordinære innsats på fylkesvegene i denne perioden at vi har fått mulighet til å prioritere denne satsingen, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.


Publisert 14. november 2014, oppdatert 21. november 2014.