Økt bekymring for konsekvenser av streiken

Forhandlingsutvalget ber staten ta en mer aktiv rolle.

I dagens ekstraordinære møte i forhandlingsutvalget fikk medlemmene en status og oppdatering på streikesituasjonen.

- Forhandlingsutvalget ser på situasjonen som meget alvorlig og fastlåst, og vi ser at konsekvensen blir mer og mer alvorlig, sier leder av forhandlingsutvalget fylkesordfører Morten Eriksrød.

På dagens møte ble det enighet om å rette en direkte henvendelse til KS med følgende tekst: 

"KS oppfordres til å strekke seg for å møte lærerorganisasjonenes krav. For å bygge tillit er det viktig at staten tar en aktiv rolle for å finne løsninger."

Denne uttalelsen ble tilsluttet av de fire representantene fra H og Ap. FrP`s representant ønsket ikke å slutte seg til uttalelsen.


Publisert 25. august 2014, oppdatert 25. august 2014.