Oppstart for BFK Eiendom

160 medarbeidere i det nye fylkeskommunale eiendomsforetaket var samlet til kickoff i den nye teatersalen på Ringerike folkehøgskole.

Oppstart BFK Eiendom

1. september overtok Buskerud fylkeskommunale Eiendom FKF ansvaret for driften av alle bygg tilhørende Buskerud fylkeskommune.

For å markere overgangen var alle ansatte invitert til kickoff i teatersalen på Ringerike folkehøgskole.

- Det er en stor milepæl og en viktig dag. Dette er dagen da 162 ansatte i BFK ble samlet til et eiendomsforetak i BFKE, sier leder for det nyopprettede foretaket, Gjermund Brekke.

- Det er også dagen da BFKE leverte bestillingen fra fylkestinget, og vi var operative som selskap, sier han.

Eiendomsforetaket ble etablerert 1. januar 2014 og skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle Buskerud fylkeskommunes eiendomsportefølje på 220.000 kvm (bestående i hovedsak av skolebygg spredt over hele fylket). Foretaket er også ansvarlig for byggeprosjekter.

Eiendomssjefen er opptatt at de skal være en organisasjon som er gode på:

  • ...prosjektere gode bygg
  • ...bygge gode bygg
  • ...drifte og vedlikeholde byggene godt

- Og godt driftede bygg starter med godt og riktig renhold, poengterer han.

Brekke sier de videre skal være gode på rådgiving- på eiendomsrelaterte problemstillinger skolene/fylket har, og at de skal levere konkurransedyktige tjenester på kvalitet og pris.

- Vi skal leve opp til vårt formål: å være profesjonell eier og forvalter av eiendommene.

- Jeg er veldig fornøyd med å konstatere at vi blir 162 meget kompetente medarbeidere i foretaket, avslutter Gjermund Brekke.

Det var fylkestinget som i fjor høst vedtok å etablere Buskerud fylkeskommune Eiendom som fylkeskommunalt foretak for å ivareta fylkeskommunale eiendommer.


Publisert 4. september 2014, oppdatert 9. november 2015.