Presenterte statsbudsjettet 2015

Ordførere og rådmenn fra kommunene i Buskerud var samlet i fylkestingssalen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjettet 2015.

Onsdag formiddag var Fylkesmamnen i Buskerud, ordførere, rådmenn og økonomisjefer fra kommunene i Buskerud samlet i fylkestingssalen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjettet 2015.

Assisterende fylkesmann Runar Schau Carlsen innledet, mens seniorrådgiver Lisbet Wølner presenterte denne regjeringens første forslag til statsbudsjett.

Les også: Statsbudsjettet: Buskerud (lenke til Fylkesmannens presentasjon)

Les også: Se tiltak i statsbudsjettet for Buskerud (lenke til regjeringens forslag)

Vekst i frie inntekter

Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent.

I Buskerud har 13 av 21 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Krødsherad kommune med 7,4 prosent, mens Rollag kommune har lavest vekst med 2,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2014.

Buskerud fylkeskommune får en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, som er 1,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Dette utgjør ca 28 millioner kroner utover fylkestingets forutsetninger fra juni 2014.

 Presentasjon statsbudsjettet 2015


Publisert 8. oktober 2014, oppdatert 8. oktober 2014.