Rosthaug vgs i nasjonal pilotsatsing

Hver fjerde elev dropper ut av videregående skole i Norge. Rosthaug går nye veier for å øke gjennomføringen. SE VIDEO.

- Fra jeg oppsøkte hjelp til jeg fikk hjelp tok det fire uker, sier Ida Aasen Øverby, elev ved Rosthaug videregående skole.

- Jeg følte at jeg ble en slags kasteball, og at det ikke var noen som kunne hjelpe meg, sier hun.

Ida er en av flere du møter i presentasjonsfilmen om Design, skole og helse, som er et prosjekt Norsk Form har jobbet med i to år som en del av Statens designkonkurranse.

Rosthaug har vært pilotskolen i arbeidet, som er gjennomført i nært samarbeid med Modum kommune, Buskerud fylkeskommune, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet – foruten skolens egne elever og ansatte.

LES OGSÅ: Den store elevtesten i Modum
LES OGSÅ: Vant Statens designkonkurranse

Hver fjerde elev dropper ut

Hver fjerde elev dropper ut av videregående skole i Norge. Det gir en årlig samfunnskostnad på åtte milliarder kroner.

I tillegg kommer de menneskelige belastningene dette fører med seg. Samtidig har skolene ofte begrensede ressurser til å følge opp utfordringene knyttet til frafall.

Statens designkonkurranse har i lang tid jobbet med problemstillingen via prosjektet Design, skole og helse.

Rosthaug videregående skole er plukket ut som pilotskole for å finne løsninger slik at flere elever gjennomfører utdanningen.

Åse Marit Hovden

- God helse gir god læring – og utdanning gir god helse, poengterer folkehelserådgiver Åse Marit Hovden (bildet) i Buskerud fylkeskommune.

Hovden sier helse- og utdanningssektorene jobber ofte hver for seg med å oppnå trivsel, engasjement og godt læringsmiljø for elevene, men nå skal de jobbe mer sammen.

- Vi mener gjennom Statens designkonkurranse kan det utvikles modeller for samarbeid mellom utdanning og skolehelsetjenesten som kan bidra til å øke gjennomføringen i videregående skole, fortsetter Hovden.

Høsten 2013 ble byråene Blueroom, Innovativoli, Fluxloop og Proba utpekt som vinnerne av denne utgaven av Statens designkonkurranse.

De har jobbet med prosjektet gjennom vinteren og presenterte denne uka sine arbeidsmetoder og resultater, der nye samhandlingsarenaer mellom skole og helsetjenesten er etablert med eleven i sentrum.

Statens designkonkurranse
Chat med rådgiver og helsesøster er av løsningene som designerne sammen med elevene på Rosthaug er kommet frem til.


Publisert 27. mars 2014, oppdatert 27. mars 2014.