Superbuss i Drammensregionen

Skal se på muligheten for å etablere en såkalt bussmetro på strekningen Mjøndalen-Krokstadelva‒Drammen‒Lier.

Forbedring av infrastrukturen for å skape et effektivt og attraktivt busstilbud er en viktig del av Buskerudbypakke 2.

På strekningen mellom Mjøndalen og Lierstranda er det foreslått over 1,5 milliarder kroner til fremkommelighetstiltak.

Nå skal det gjennomføres en mulighetsstudie som ser nærmere på om det skal etableres en bussmetro på denne strekningen.

Bussmetroen er tenkt som en «bybane på hjul» ‒ et raskt, effektivt og fleksibelt fremkomstmiddel for en stadig voksende byregion.

Les også: Samferdselspolitikerne i Buskerud på befaring i Bergen der biltrafikken går ned og kollektivtransporten opp.

Den politiske styringsgruppa for Buskerudbysamarbeidet vedtok 20. juni å gjennomføre en mulighetsstudie for en bussmetro på strekningen Lierstranda‒Bragernes‒Rosenkrantzgata‒Solbergelva‒Krokstadelva‒Mjøndalen.

Metrobuss kart

Hensikten med dette arbeidet er å se på muligheten for et fremtidsrettet kollektivsystem for et sammenhengende bebyggelsesområde i alle de tre kommunene.

Utredningen tar utgangspunkt i at en bussmetro ses i sammenheng med jernbanesystemet med endepunkt på Mjøndalen stasjon og fremtidige Lierstranda stasjon.

Bussmetro er et høykvalitetstilbud som henvender seg til målgrupper som tradisjonelt ikke har kollektivtrafikk som førstevalg.

I flere byer er bybaneløsninger innført som et moderne og attraktivt kollektivtilbud med høy standard, og har blitt et verktøy for framtidsrettet byutvikling.


Publisert 1. juli 2014, oppdatert 10. juli 2014.