Millionstøtte til kulturbygg i lokalsamfunnene

Buskerud fylkeskommune fordeler 6,7 millioner kroner til seks kulturbygg i fylket. Se hvilke som får støtte.

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen fordelte i sist møte 6,7 millioner kroner i støtte til kulturbygg i Buskerud.

Det kom inn 11 søknader, og følgende seks kulturbygg mottar støtte i år:

  • Eggedal samfunnshus, Sigdal kommune: 289 000 kroner
  • Musikkteateret Kongsberg, Kongsberg kommune: 2 000 000 kroner
  • Hokksund Kultursal, Øvre Eiker kommune: 1 320 000 kroner
  • Leveld Kunstnartun, Ål kommune: 207 642 kroner
  • Høvik skole kultursal, Lier kommune: 1 386 000 kroner
  • Ål Kulturhus landsdelsscene for dans: 1 580 000 kroner (se tegning)

Det er  Kulturdepartementet som har delegert forvaltningen av desentralisert tilskuddsordning for kulturbygg til fylkeskommunene.

De fylkeskommunale retningslinjene sammen med overordnende retningslinjer fra Kulturdepartementet ligger til grunn for forslag om tildeling. Det kan tildeles maksimalt 1/3 av total godkjent kostnad for prosjektet oppad til 6 millioner kroner.Fasade ny dansesal Ål kulturhus
Kommunene i Hallingdal vil etablere et kraftsenter for dans i Ål med støtte fra fylkeskommunen. Tilbygget med den nye dansesalen ligger mellom Ålingen kjøpesenter og det nåværende sceneområdet på kulturhuset.


Publisert 12. september 2014, oppdatert 12. september 2014.