Støtter årets TV-aksjon

Vann forandrer alt. Buskerud fylkeskommune støtter årets TV-aksjon med 50 000 kroner.

TV-aksjonen 2014Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget å støtte årets TV-aksjon med 50 000 kroner.

Årets aksjon går til Kirkens Nødhjelps vannarbeid.

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med vann siden 70-tallet og er Norges fremste ekspert på å levere vann i katastrofer.

Pengene fra årets TV-aksjon skal gi en million mennesker varig tilgang til rent vann.

Kirkens Nødhjelp skal bore nye brønner, bedre sanitærforhold og gi opplæring i hygienekunnskap i åtte land:

Haiti, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Sør-Sudan, Somalia, Etiopia og Tanzania.

TV-aksjonen har fått navnet "Vann forandrer alt" fordi tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn bruker 200 millioner timer på å hente vann til familien.

Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg friske. Tilgang til vann sikre avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten til utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange timer hver dag på å gå etter rent vann.

Når turen etter vann blir kort er de også mindre utsatte for vold og seksuelle overgrep. For å styrke flere av disse positive ringvirkningene vil Kirkens Nødhjelp også sette opp latriner og gjøre andre tiltak for å bedre sanitære forhold og hygiene.


Publisert 17. september 2014, oppdatert 17. september 2014.