Vil gi god veiledning

- Vi tar studiet for å kunne veilede elevene bedre i et stadig mer komplisert samfunn, sier Maren Skarra og Jarle Flo som starter på landets første master i karriereveiledning.

Jarle Flo fra Sogndal jobber som rådgiver ved Sogndal videregåande skule, og har tidligere tatt noen studiepoeng i rådgivning. 

- Da dette studiet kom, var jeg på hugget.  Jeg synes det er spennende å hjelpe ungdom med å planlegge fremtiden, men det er viktig å være faglig oppdatert.  Folk har kanskje en litt gammeldags oppfatning av rådgiverrollen.  Den har forandret seg veldig mye de siste årene.  

Hjelp til selvhjelp

Flo sier han oppfatter seg mer som veileder enn som rådgiver.  Han prøver å hjelpe eleven til selvhjelp, i stedet for bare å være informant.  

- De trenger hjelp til å orientere seg i jungelen av informasjon, sier Flo som har nær 17 års erfaring som lærer, flere av dem samtidig med en karriere som fotballspiller på Sogndal.  Han har overnattet hos bror Jostein, for å få med seg introduksjonsdagen på Papirbredden.   Selve studiet er lagt opp som tredagers samlinger, for å gjøre det mulig for studentene å ta den lange turen til Drammen. 

Gir råd hver dag

Maren Skarra har kommet hjem en snartur, for å få med seg studiestarten.  Hun var ferdig utdannet lærer fra HBV (den gang HiBu, red.anm)  for fire år siden, og jobber ved Hemsedal barne- og ungdomsskule.  

- Hver eneste dag må jeg gi råd til elevene mine.  Det kan handle om alt mulig, men mye handler om planer for fremtiden.  Det er viktig for meg å kunne gi råd og veilede på en måte som gjør at elevene kan utvikle seg selv, der de er i livet.  

Skarra sier hun gjerne hjelpe dem videre, så de blir de menneskene de ønsker å bli.

- Jeg ønsker jo ikke å overkjøre dem.  Selv om jeg jobber som kontaktlærer nå, kunne jeg godt tenke meg å bli rådgiver etterhvert.  Jeg synes det er viktig å ha kjennskap til dette fagfeltet, når jeg jobber med ungdom.  Dette er jo et fremtidsrettet fagfelt, og ungdom er i utvikling hele tiden.  Det er viktig at vi som fagpersoner er på nett, og er med på utviklingen i samfunnet.

Roger Kjærgård og Lars Gunnar Lingås
F.v. Førsteamanuensisene Roger Kjærgård og Lars Gunnar Lingås ønsker de aller første studentene velkommen til landets første master i karriereveiledning.

En nasjonal milepæl

Førsteamanuensis Roger Kjærgård har vært en pådriver i arbeidet med masteren, som springer ut fra et samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen i Lillehammer.  Han er både fornøyd og stolt:

- En milepæl er nådd innenfor karriereveiledning i Norge, når landets første master nå er en realitet.  Det er et langsiktig og strategisk samarbeid som gjør at vi nå kan ønske studentene velkommen til studiet.  HBV og HiL viser at gjennom samarbeid, kan vi styrke profesjonaliseringen av karriereveiledning i Norge, sier Kjærgård.  Han berømmer alle på HBV som har stått på, og gjort det mulig å etablere den nye masteren på så kort tid midt i en fusjonsprosess. 

Opphold i utlandet

Det var flere spørsmål om mulighetene for studieopphold i utlandet, da studentene møttes første dag. Førsteamanuensis Lars Gunnar Lingås lovte at det ville bli gode muligheter til dette. 

- Vi har store planer om at den internasjonale nettverksbyggingen vår skal resultere i konkrete utvekslingsavtaler.  Det blir avtaler som skal gå begge veier, slik at dere kan reise ut for å ta emner, og andre studenter kan reise hit og ta emner hos oss. 

Lingås og Kjærgård oppfordret studentene til å starte prosessen med masteroppgaven så tidlig som mulig, og antydet gode muligheter for å skrive oppgaven for en ekstern oppdragsgiver.


Publisert 22. september 2014, oppdatert 22. september 2014.

blog comments powered by Disqus