- Overveldet over responsen

Låner ut fylkesbyråkrater i to uker: - Vi har fått over 60 bestillinger fra kommuner, næringslivsforeninger, innovasjonsselskaper og kulturinstitusjoner i Buskerud.

- Da vi gikk ut med invitasjonen i begynnelsen av juni var vi veldig spente på responsen, men at tilbudet skulle bli så godt mottatt var en gledelig overraskelse, sier utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk i Buskerud fylkeskommune.

Utviklingssjefen forteller at de har fått 63 bestillinger fra hele fylket, og innenfor alle fagfelt.

- Vi er overveldet over responsen, fortsetter hun.

Les også: Meny for de ulike fagområdene

Varierte oppdrag

- Regionrådet i Hallingdal har for eksempel ønsket hjelp til å lære mer om mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid og prosjekter, sier hun.

- På Kongsberg ønsker Norsk Bergverksmuseum hjelp til produktutvikling særlig rettet mot reiseliv, i Nedre Eiker kommune vil de ha hjelp til utvikling av en sentrumsplan, fortsetter hun.

- Midt-Buskerud bibliotek ønsker kurs i formidling av ungdomslitteratur, Røyken Næringsråd ønsker veiledning i bruk av statistikk og analyse.

- Drammen kommune ønsker bidrag til prosess i forbindelse med merking av turløyper og i Hole kommune ønsker de hjelp til å jobbe med prioriteringer når det gjelder kulturmiljø i kommunedelplan for kulturminner, for å nevne noen av alle ønskene, sier hun.

- Og alle skal få ønskene sine oppfylt, poengterer Bærug Hulbakk.

Lån en fylkesbyråkrat

Utviklingssjef forklarer at Buskerud fylkeskommune gjør dette både for å dele kompetanse og for å sanke ny kunnskap om lokale virksomheter og problemstillinger.

-En virkelig vinn-vinn situasjon tenker vi, poengterer hun.

Det er i perioden 24. august til og med 4. september at fylkeskommunen låner ut ansatte fra utviklingsavdelingen.

- Det er første gang vi gjennomfører en slik kampanje, og vi kjenner ikke til at noen andre kommuner eller fylker har gjort noe tilsvarende, sier hun.

- Dette er en nyskapende måte å jobbe på for oss som regional utviklingsaktør, mener hun.

- Den overveldende responsen gjør at det kan være at vi i dialog med de som skal ha oppdragene må skyve litt på tidspunktene for gjennomføring, sier utviklingssjefen.

Utviklingsavdelingen låner ut rådgivere innen følgende områder:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminnevern
  • Næringsutvikling
  • Idrett, folkehelse og friluftsliv
  • Plan og stedsutvikling
  • Bibliotek

- Hvis noen nå sitter og angrer på at de ikke fikk bestilt innen fristen, så bare ta kontakt så ser hva vi kan få til utover høsten, avslutter Kjersti Bærug Hulbakk.


Publisert 30. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.