- Takk for at dere så meg

Tyrkiske Ayperi Uzumcu gjorde inntrykk med sin historie da statsråd Horne besøkte Norsk senter for flerkulturell verdiskaping.

Siden 2006 har Norsk senter for flerkulturell verdiskaping i Drammen (NSFV) arbeidet med innvandrere som vil starte egen bedrift og bli en del av arbeidslivet.

Modellen, som er utviklet av senteret, har gitt gode resultater gjennom flere vellykkede etableringer på Østlandet. NSFV videreutvikler nå denne modellen til nasjonalt nivå, slik at innvandrere fra hele Norge kan få samme tilbud som Buskerud.

Tidligere i år fikk senteret 3,5 millioner kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til dette arbeidet, gjennom den nye tilskuddsordningen til etablereropplæring som kom i gang i 2014.

  • Mer enn 850 personer fra 101 land har deltatt i sentrets etablererprogrammer og oppfølgende rådgivning.
  • Resultatet er blitt 167 nye bedrifter med en kvinneandel på 42 %.

Mandag ettermiddag besøkte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) NSFV for å høre mer om senterets arbeid og for selv å møte gründere.

Startet egen bedrift

Ayperi Uzumcu har norsk/tyrkisk bakgrunn og er bosatt i Drammen. Hun hadde vært arbeidsufør i to år da hun via NAV kom i kontakt med (NSFV) og daglig leder Zahra Moini.

Nå har hun etablert bedriften Nisa AS som distribuerer og selger klær spesialtilpasset for muslimske kvinner.

- Vi innvandrere trenger bare en gnist så er vi i gang! Her på (NSFV) har jeg fått god rådgivning og coaching som har gitt meg den nødvendige tryggheten til å starte egen virksomhet, sa Uzumcu.

- Nå føler jeg at alt er mulig, fortsatte Uzumcu som nå har etablert et eget kvinnenettverk for å hjelpe andre i samme situasjon.

Computer/IT ingeniør Chebs Mimadon Ade fra Kamerun er et annet godt eksempel på vellykket etablering.

Han har gjennomført Norsk senter for flerkulturell verdiskapings iStart program, og fått kompetanseutvikling, coaching og rådgivning for å utvikle sin forretningside innen mobil.

Gjennom sin bedrift MimCoups Technologies AS lanserer han i disse dager sitt "virtuelle kjøpesenter" i samarbeid med blant annet Byen vår Drammen.

Alle skal få bruke sine ressurser

Statsråd Solveig Horne trakk fram sin rolle som inkluderingsminister når hun vektla betydningen av at innvandrere får bruke sine ressurser på en god måte.

- Det er viktig at vi benytter oss av den kunnskap, erfaring og initiativ som den enkelte har når de kommer hit til landet. Et etablerersenter som kun har fokus på innvandrere slik som dette senteret er av stor betydning , sa Solveig Horne som gav NSFV ros for det arbeidet de gjør for den enkelte.

Statistikk fra NAV viser at innvandrere er overrepresentert når det gjelder arbeidsledighet, og mange har arbeid som de i utgangspunktet er overkvalifisert for.

Buskerud fylkeskommune overtok 1. januar 2012 ansvaret for utviklingen av senteret.

- Norsk senter for flerkulturell verdiskaping er viktig for Buskerud fordi det gir alle innvandrere en mulighet til å bli inkludert i arbeidslivet på lik linje med andre, sa fylkesordfører Brit Homstvedt som ser fram til at innvandrere i resten av landet nå kan få det samme tilbudet som i vårt fylke.


Publisert 14. april 2015, oppdatert 10. september 2015.