10,2 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken

Alle skoleelever i Buskerud får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Se hvordan politikerne fordelte pengene.

Onsdag ettermiddag fordelte politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune 10,2 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2015/2016.

3,6 millioner kroner fordeles til kommunene, øremerket de lokale skolesekktilbudene i grunnskolen:

 • Drammen: 683 400
 • Flesberg: 43 300
 • Flå: 18 300
 • Gol: 70 500
 • Hemsedal: 53 400
 • Hol: 88 900
 • Hole: 107 200)
 • Hurum: 151 200
 • Kongsberg: 346 400
 • Krødsherad: 38 000
 • Lier: 331 500
 • Modum: 182 000
 • Nedre Eiker: 311 300
 • Nes: 58 200
 • Nore og Uvdal: 40 200
 • Ringerike: 373 300
 • Rollag: 21 100
 • Røyken: 291 900
 • Sigdal: 73 300
 • Øvre Eiker: 219 800
 • Ål: 97 000

3,9 millioner kroner fordeles til fylkeskommunal produksjon og distribusjon for grunnskolen:

 • Litteratur: 950 000
 • Scenekunst: 1 300 000
 • Visuell kunst: 1 100 000 (1 100 000)
 • Film: 350 000
 • Fellesformidling/transport 200 000 200 000

2,7 millioner kroner fordeles til Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring. Midlene brukes til innkjøp av produksjoner, samt utviklingsprosjekter.


Publisert 2. september 2015, oppdatert 10. september 2015.