200 000 til nye Haugfoss bro på Blaafarveværket

Buskerud fylkeskommune har bidratt med 200 000 kroner til nye Haugfoss bro. - Broen er blitt en attraksjon. Vi er veldig takknemlige, sier Tone Sinding Steinsvik ved Blaafarveværket.

Blaafarveværket i Modum er Buskeruds mest besøkte attraksjon. Hele 165 000 besøkende var innom museet i fjor, og lørdag 9. mai åpnes portene igjen for nye opplevelser.

Nytt i år er at publikum nå kan ta i bruk nye Haugfoss bro for å bli enda bedre kjent med industrieventyret i Modum.

Haugfoss bro er Modums eldste bro og ble bygget i 1837 som en del av effektiviseringen av Blaafarveværkets drift.

- Nå har vi restaurert broen, og den er tilnærmet lik slik den så ut for over 150 år siden, forklarer Tone Sinding Steinsvik, administrerende- og kunstnerisk direktør ved Blaafarveværket i Modum.

Tone Sinding Steinsvik og Turid Wickstrand Iversen
Fra venstre: Tone Sinding Steinsvik og Turid Wickstrand Iversen på den nye broen over Haugfossen.

Viktig for utviklingen av industribedriften

Den gamle broen på toppen av Haugfossen var i sin tid svært viktig for utviklingen av industribedriften Blaafarveværket.

Øvre Haugfoss Pukkverk lå på nordsiden av fossen og tok i mot malmen fra Koboltgruvene.

- For å lette transporten av malmen, som før ble fraktet med båt, bygget man broen slik at den gikk direkte til fabrikken på Blaafarveværket, sier hun.

Haugfoss bro 1939
Haugfoss bro anno 1939.

- Et landemerke

Buskerud fylkeskommune har bidratt med 200 000 kroner til restaureringsarbeidet.

- Dette er vel anvendte midler til den største besøksmagneten i Buskerud, sier Tom Erik Hauger (Frp), leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune.

- Blaafarveværket er i en særstilling og har veldig mange gode kvaliteter, mener han.

- Vi er veldig takknemlige for støtten. Broen er blitt en attraksjon og det veldig flott at en slik restaurering er gjort av Blaafarveværkets egne folk, sier Tone Sinding Steinsvik.

- Nå blir den landemerke, mener hun.

Når det gjelder opplevelsen av industrieventyret er Tom Erik Hauger opptatt av at Blaafarveværket har gjort mye når det gjelder å sørge for at flest mulig kan benytte området.

- «Haugfossen Rundt» er bygget slik at den er gjort tilgjengelig for alle med flotte utsiktspunkter, sier Hauger.

- Det er imponerende, sier 80 år gamle Turid Wickstrand Iversen (H), nestleder i hovedutvalget.

- Det er kvalitet hele veien med universell utforming slik at også rullestolbrukere skal kunne komme fram, sier 80-åringen.

Haugfossen

En del kulturløypa «Haugfossen Rundt»

Kulturløypen Haugfossen Rundt er en tilrettelagt tur i et kulturminnemiljø med autentiske tekniske kulturminner, utsiktspunkter og en rekke stoppesteder med informasjon underveis.

Rundturen går gjennom Blaafarveværket, videre langs sørsiden av fossen opp til Haugfosstråkka og over Haugfoss bro før du følger den gamle Malmveien ned nordsiden av fossen til stigerboligen og fergeleiet med flåten hvor du kan dra deg over Simoa tilbake til Blaafarveværket.

Prosjektets mål er å synliggjøre og sikre disse minnene, samt å skape en lærerik opplevelse i et spennende kulturmiljø.

Kulturløypa «Haugfossen Rundt» er bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Buskerud fylkeskommune, Stiftelsen UNI og Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning.

Ny og gammel Haugfoss bro


Publisert 7. mai 2015, oppdatert 10. september 2015.