2,7 millioner kroner til friluftsliv

Fylkeskommunen ønsker at flere skal ut i friluft. - Årets tildeling er ekstra høy fordi 2015 er Friluftslivets år.

- Buskerud fylkeskommune har tildelt 1,38 millioner kroner i statlige friluftslivsmidler til tiltak i statlig sikra friluftsområder og 1,36 millioner kroner til friluftslivsaktivitet, sier rådgiver for friluftsliv i fylkeskommunen, sier Eva Lill Kvisle.

Følgende statlig sikra friluftsområder (områder som er kjøpt opp med støtte fra staten) får støtte:

  • Glitre friluftsområde i Gol: 172 000
  • Sundhaugen i Øvre Eiker: 300 000
  • Sandøra i Øvre Eiker: 100 000
  • Norefjell friluftsmark i Krødsherad: 250 000
  • Ringkollen i Ringerike 173 000
  • Eiksetra i Lier: 147 000
  • Engersand i Lier: 110 000
  • Eltornstranda i Hurum: 59 000
  • Sandspollen/Kinnartangen i Hurum: 70 000

I tillegg får en rekke frivillige lag og foreninger tilskudd til aktiviteter / arrangementer i løpet av 2015, Friluftslivets år.

Se oversikt over tiltak som får støtte.

- Buskerud har mottatt 72 søknader til denne søknadsposten, med en total søknadssum på 4,1 millioner kroner. Fylkeskommunen har tildelt 1,36 millioner kroner, avslutter Eva Lill Kvisle.

Mer info om de statlige friluftslivsmidlene.


Publisert 14. april 2015, oppdatert 10. september 2015.