35 mill. kr. til kostnadskrevende utstyr på skolene

Mest til yrkesfag. De siste fem årene har fylkeskommunen brukt 27 millioner kroner til innkjøp av kostnadskrevende utstyr på skolene. Nå forslår fylkesutdanningssjefen å bruke ytterligere 7,4 millioner kroner.

Det er et viktig mål i Kunnskapsskolen i Buskerud å tilby oppdaterte og tilstrekkelige lokaler og utstyr.

For i år har fylkestinget bevilget til sammen 5,146 millioner kroner til styrking for utstyrs-investeringer på fylkeskommunenes videregående skoler.

Nå har skolene søkt om penger til innkjøp av kostnadskrevende utstyr. Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås foreslår at alle skolene som har søkt får penger.

Tirsdag 24. mars behandler politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen forslaget til fordeling fra fylkesutdanningssjefen.

Forslag:

 • Ål vidaregåande skole: 325 000 kr
 • Åssiden videregående skole: 745 000 kr
 • Hønefoss videregående skole: 760 000 kr
 • Kongsberg videregående skole: 1 080 000 kr
 • Lier videregående skole: 210 000 kr
 • Numedal videregående skole: 190 000 kr
 • Røyken videregående skole: 836 000 kr
 • Rosthaug videregående skole: 800 000 kr
 • St. Hallvard videregående skole: 200 000 kr

I tillegg foreslår fylkesutdanningssjefen følgende fordeling av 2,3 millioner kroner ekstra, dersom fylkestinget godkjenner dette i sitt møte i april:

 • Arbeidsinstituttet: 250 000 kr
 • Ål vidaregåande skole: 250 000 kr
 • Åssiden videregående skole: 260 000 kr
 • Drammen videregående skole: 500 000 kr
 • Kongsberg videregående skole: 120 000 kr
 • Lier videregående skole: 110 000 kr
 • Numedal videregående skole: 175 000 kr
 • Ringerike videregående skole 328 000 kr
 • Rosthaug videregående skole: 250 000 kr
 • Røyken videregående skole: 57 000 kr

Totalt vil det bli fordelt over 7,4 millioner kroner til innkjøp av kostnadskrevende utstyr i år.

Det er skoler med yrkesfaglig program som er prioritert og som får mest med tilsammen 6,4 millioner kroner.


Publisert 17. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.