Bruker over 670 mill kr på fylkesvegene i år

Buskerud fylkeskommune bruker i år over 670 millioner kroner til investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Se interaktivt kart over tiltak der du bor.

Buskerud fylkeskommune eier over 1 800 km fylkesveger og skal i år bruke 351 millioner kroner til investeringer på fylkesvegene.

I tillegg bruker fylkeskommunen 323 millioner kroner til å drifte og vedlikeholde vegnettet. Totalt bruker fylkeskommunen 674 millioner kroner på fylkesvegene i år.

- Vi er opptatt av fylkesvegene våre og har tydelige prioriteringer. Utvikling av vegnettet er viktig for befolkning, lokalsamfunn og næringsliv, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

-  Jeg er spesielt glad for at vi får bygget mange trygge gang- og sykkelveger i fylket, sier han.

Eksempler på prosjekter med oppstart i 2015:

  • 30 mill kr: fylkesveg 61 Røren skole del 1 og del 2, Øvre Eiker kommune
  • 25,5 mil kr: fylkesveg 285 Lyngås – Enger, Lier kommune
  • 20 mill kr: fylkesveg 319 Svelvikvegen, Drammen kommune
  • 20 mill kr: fylkesveg 287 x fv. 132 Mølla – Velstad, Sigdal kommune
  • 15 mill kr: fylkesveg 177 Barnås – Sokna, Ringerike kommune
  • 12, 4 mill kr: fylkesveg 40 Åsly - Kravik, Nore og Uvdal kommune
  • 7,2 mill kr: fylkesveg 282 rundkjøring Josef Kellers veg, Lier kommune
  • 7 mill kr: fylkesveg 51 Hesla bru – Petterbråten, Gol kommune

Johansen forklarer at fylkeskommunen over en fireårsperiode har satt av 1,3 milliarder kroner til opprusting av fylkesvegene.

Les også: Fylkeskommunen bruker over 200 mill kr til utbygging av fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen

Les også: Fylkets trafikksikkerhetsutvalg bruker 6 mill kr på 45 lokale tiltak i 14 kommuner i Buskerud.

Det er fylkeskommunen som betaler og velger hvilke tiltak som skal gjøres på fylkesvegene, mens det normalt er Statens vegvesen som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 


Publisert 18. februar 2015, oppdatert 10. september 2015.