39-åring nytt elev- og lærlingombud i Buskerud

Lasse Narjord Thue (39) fra Slemmestad er tilsatt som nytt elev-og lærlingombud i Buskerud.

Lasse Narjord Thue- Det blir veldig spennende. Det er en viktig jobb å hjelpe elevene slik at de får ivaretatt sine rettigheter, sier Lasse Narjord Thue som gleder seg til å begynne.

39-åringen jobber i dag som kommunikasjons- og markedskoordinator i AFS Norge International Utveksling.

Elev- og lærlingombudet er en brobygger mellom alle parter i videregående opplæring, med spesielt fokus på elevenes- og lærlingens rettigheter og plikter.

Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i fylkeskommunen.

Thue får kontor i fylkeshuset i Drammen. Han begynner som nytt elev- og lærlingombud rundt 1. juni.


Publisert 24. februar 2015, oppdatert 10. september 2015.