45-åring blir ny fylkesrådmann i Buskerud

Georg Smedhus fra Hurum er tilsatt som ny fylkesrådmann i Buskerud fylkeskommune.

Georg Smedhus er i dag rådmann i både Røyken og Hurum kommuner.

Smedhus er utdannet diplomøkonom, har gjennomført to masterprogram innen innkjøp, forsyningsledelse og offentlig ledelse, og har vært rådmann i Røyken siden 2009.

Han har tidligere arbeidet som klinikksjef på sykehuset Buskerud HF, vært direktør i Barne- og ungdomsdirektoratet og plan- og økonomileder i Fylkesbarnevernet. Er for tiden styreleder i Drammen Eiendom KF og styremedlem i Sunnaas sykehus HF.

Det var mange gode kandidater til stillingen, og fylkesordfører Morten Eriksrød er glad for at organisasjonen og Buskerud har fått Georg Smedhus som ny fylkesrådmann.

Bred og god erfaring

- Georg har bred og god erfaring på offentlig forvaltning og arbeid i kommunal sektor. Han har gjort en meget solid jobb som rådmann i Røyken kommune, der han sammen med sine medarbeidere og politikerne har skapt gode resultater, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

- Georg Smedhus har de beste forutsetninger for å bli en god leder for vår organisasjon og våre medarbeidere, sier han.

- Et enstemmig fylkesting er i dag veldig glad for at Georg Smedhus blir vår nye fylkesrådmann, sier Eriksrød.

- Buskerud er et spennende fylke

Georg Smedhus ser fram til å starte arbeidet som ny fylkesrådmann for Buskerud.

- Buskerud er et spennende fylke med mange muligheter, og det blir interessant å arbeide mer i et regionalt perspektiv. Vi står nå ovenfor en regionreform, og jeg ser fram til å være med i en slik prosess i eget hjemfylke, sier Smedhus.

Smedhus har god erfaring med å lede store organisasjoner slik som Buskerud fylkeskommune.

- Det er spennende å lede store komplekse organisasjoner, og lede folk over avstand slik som i denne organisasjonen. Dette har alltid fascinert meg, og jeg ser fram til å starte arbeidet som fylkesrådmann i Buskerud, avslutter Georg Smedhus.

Georg Smedhus tiltrer stillingen som fylkesrådmann innen 1. september 2015.


Publisert 30. april 2015, oppdatert 10. september 2015.