«Å bli hørt, trodd og tatt på alvor har vært helt fantastisk.»

Buskerud fylkeskommune har utbetalt 6,6 millioner kroner i oppreisning til tidligere barnevernsbarn. - Dette gjør dypt inntrykk og jeg vil på vegne av fylkeskommunen igjen si unnskyld, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Onsdag ettermiddag behandlet fylkestinget i Buskerud rapporten Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Buskerud.

Her kan du lese rapporten Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Buskerud (pdf)

- Det er en omfattende rapport og den gjør inntrykk. Vi har fått innsikt i og kunnskap om kritikkverdige forhold, og jeg vil på vegne av fylkeskommunen igjen si unnskyld, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Bakgrunnen er at fylkestinget i 2012 vedtok å gjennomføre en 1-årig oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn (1980-1993).

Oppreisningsordningen var et tilbud om å søke økonomisk kompensasjon dersom man hadde opplevd omsorgssvikt eller overgrep under kommunens omsorg – på barnehjem, spesialskole, i fosterhjem eller liknende.

Ordningen ble gjennomført med en søkeperiode fra 1. mars 2013 - 1. mars 2014.

Det kom inn 36 søknader om oppreisning, hvorav 21 fikk oppreisning, 10 fikk avslag og 5 ble trukket/overført annen erstatningsordning. 

Ny verdighet hos mottakerne

Mottakerne av oppreisning signaliserer at den følelsesmessige virkningen av å ha med mottatt oppreisning har vært betydelig.

Oppreisningen har skapt lindring og en opplevelse av ny verdighet hos mottakerne.

Les også: Fikk 725.000 for tapt barndom

I rapporten kommer det også fram kommentarer fra mottakerne:

«Unnskyldningsbrevet fra fylkesordføreren skal jeg sette i glass og ramme. Det betyr så utrolig mye.»

«Jeg tror rett og slett at jeg vil få et bedre liv etter dette.»

«Jeg føler at det er nå det begynner...»

Buskerud fylkeskommune har utbetalt 6,6 millioner kroner i oppreisning til tidligere barnevernsbarn i Buskerud.

- Jeg håper dette er til litt hjelp for dem som har lid urett, sier fylkesordføreren.

Tok initiativ til oppreisningsordningen

Trond Johansen

- Jeg vil takke for det arbeidet som er gjennomført med oppreisningsordningen, sier Trond Johansen (KrF), fylkestingspolitiker i Buskerud (bildet over).

Det var Johansen som i sin tid tok initiativ til at fylkeskommunen skulle opprette en slik ordning.

- Selv om nasjonal kartlegging og offentlige granskninger hadde avdekket betydelige omsorgssvikt og overgrep, visste vi ikke om det var ofre i Buskerud fra perioden 1980-1993 hvor fylkeskommunen hadde et definitivt medansvar i omsorgsarbeidet for barnevernet, sier Johansen.

- Rapporten avdekker at det dessverre var riktig og viktig å gjennomføre denne ordningen, fortsetter han.

- Jeg håper vi har nådd ut til alle som er rammet, sier Johansen.

Utbetalt nær 10 millioner kroner

Det var kommuner i fylket som ikke allerede hadde gjennomført en oppreisningsordning, som ble invitert til å delta i ordningen.

Kongsberg, Rollag, Nore og Uvdal, Flesberg og Krødsherad kommuner sluttet seg til ordningen.

Det er kun utbetalt oppreisning fra Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune.

Under oppreisningsordningen har Kongsberg kommune utbetalt totalt 3,25 millioner kroner.

Buskerud fylkeskommune har utbetalt 6,59 millioner kroner.

Oppreisning til barnevernsbarn som Buskerud fylkeskommune hadde ansvaret for i perioden 1980-1993, utgjorde dermed omtrent to tredjedeler av den totale summen som er utbetalt i oppreisning.

Det ble ikke mottatt noen søknader fra de fire mindre kommunene som deltok i ordningen. Det er dermed ikke utbetalt oppreisning fra Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg eller Krødsherad kommune.


Publisert 29. april 2015, oppdatert 10. september 2015.