800 000 til Krøderbanen

Fylkeskommunen bevilger 800 000 kroner til utskiftning av dampkjeler på over 100 år gamle lokomotiv. - Uten støtten hadde vi ikke klart å restaurere lokomotivet, sier Ellen Sletvold.

- Det er viktig at vi i fylkeskommunen bidrar. Damplokomotivene på Krøderbanen  er museets hovedattraksjon, sier Turid Wickstrand Iversen (H), nestleder i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune.

Fylkespolitikerne vedtok i sist møte å bevilge 800 000 kroner til utskiftning av dampkjeler på lokomotiv 225 og 236. 

- Dette setter vi veldig stor pris på. Det betyr kjempemasse fordi det er helt nødvendig å gjøre større grep med disse lokomotivene, sier avdelingsleder for Krøderbanen i Buskerudmuseet, Ellen Sletvold.

-  Fylkeskommunens støtte gjør at vi kan få gjennomført restaureringen av ett lokomotiv i løpet av ett år, fortsetter Sletvold.

- Uten støtten hadde vi ikke klart å restaurere disse lokomotivene, sier hun.

- Stor turistattraksjon

Krøderbanen (Vikersund-Krøderen) er med sine 26 km den lengste av sitt slag i Norge. Den  har siden 1985 hatt status som museumsjernbane.

- Krøderbanen er viktig for reiselivet og den er en del av Buskerudmuseet, så vi føler et ansvar for den, sier Wickstrand Iversen.

For å kunne opprettholde publikumstilbudet har Krøderbanen nå inngått en leieavtale med et svensk jernbanemuseum.

Museet leier et damplokomotiv i fireårsperioden mens Krøderbanens egne store damplokomotiv er under reparasjon og restaurering.

- Det er en opplevelse å kjøre med Krøderbanen, så vi gleder oss til en ny sesong, avslutter Turid Wickstrand Iversen.

Etter planene skal lokomotiv 225 være klar til sesong 2016, og lokomotiv 236 være klar til sesong 2019. 


Publisert 26. mai 2015, oppdatert 10. september 2015.