Aldri før har så mange barn i fylket hatt så få hull i tennene

Tannhelsestatistikken viser svært gode resultater for 5-, 12- og 18-åringene i Buskerud.

- 84 % av 5-åringene, 63 % av 12-åringene og 24 % av 18-åringene i Buskerud har tenner uten hull eller fyllinger, sier fylkestannlege Berit Binde i BFK Tannhelse.

BFK Tannhelse er et fylkeskommunalt foretak som tilbyr gratis tannhelsetjenester til barn og unge fra 0-18 år, psykisk utviklingshemmede og til eldre og langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie.

- Resultatene er veldig bra, og det er en svært gledelig utvikling, sier fylkestannlegen og peker på at det er særlig 12-åringene som har hatt den største bedringen.

- Det betyr at vi forhåpentligvis om noen år vil se enda bedre resultater for 18-åringene våre, sier Binde.

Her kan du lese årsmelding 2014 for Tannhelsetjenesten (pdf)

Tannpuss barn

Regionale forskjeller

- Best resultat for 5-åringer er det i Lier, Røyken og Hurum tannhelsedistrikt der 88 prosent av 5-åringene er uten hull, sier Binde.

For 12-åringer er det flest barn uten hull i Hallingdal og på Ringerike der 70 prosent er uten hull.

Hallingdal tannhelsedistrikt scorer også best for 18-åringene der hele 30 prosent ikke har hatt hull i tennene sine.

Les også: 95 prosent av ungdom i Buskerud sier nei til røyk og snus

Binde forklarer at tannhelsetjenesten jobber mye med å utjevne forskjellene i tannhelse.

- Forsterket innsats overfor gruppen med mange hull (risikopasientene) er nødvendig for å redusere gapet mellom barn med god og barn med dårlig tannhelse, sier hun.

Felles innsats fra tannhelsetjenesten og samarbeidspartnere i kommunene er derfor viktig for å bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse og tannhelse.

Øker innsatsen for å redusere ulikheter i helse

- Målsettingen vår er å opprettholde de gode resultatene blant barn og unge, og samtidig øke innsatsen for å redusere ulikheter i helse, sier Berit Binde.

Et overordnet mål i helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid er at den enkelte selv, eller ved hjelp av andre, skal bli i stand til å ivareta egen tann- og munnhelse.

Tannhelsetjenestens oppgave er å legge til rette for at den enkelte bruker kan opprettholde en akseptabel tann- og munnhelse.


Publisert 8. mai 2015, oppdatert 10. september 2015.