Vurderer ambulansefag på videregående

Fylkeskommunen vurderer oppstart av Ambulansefag (Vg2) på videregående.

Buskerud fylkeskommune har vært i møte med Vestre Viken HF hvor de uttrykte et behov for at fylkeskommunen kunne tilby Vg2 Ambulansefag.

Fylkesutdanningssjefen har derfor satt i gang en utredning med planlagt eventuell oppstart av Vg2 Ambulansefag i Buskerud fra høsten 2016.

Lier videregående skole har fått i oppgave å utrede økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser.

Endelig vedtak om oppstart og skoleplassering vil komme i november 2015.


Publisert 25. februar 2015, oppdatert 10. september 2015.