Belønnet med 10 000 kroner for å gå til skolen

«Gå til skolen-aksjon»: Elevene ved Sætre skole i Hurum går til og fra skolen. Ble belønnet med 10 000 kroner av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

Elevene fra 2. trinn til og med 7. trinn ved Sætre skole har også denne våren deltatt i «Gå til skolen-aksjon».

Nylig fikk alle klassene deltakerdiplom, og åtte av 13 klasser passerte premiegrensen for gå-andel og mottok 1 250 kroner hver.

Aksjonen som ble avsluttet rett før sommerferien og premiepotten på 10 000 kroner dekkes av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg gjennom tilskuddsordningen for frivillige trafikksikkerhetstiltak.

- Jeg er imponert over elevene, gratulerer med flott innsats, sier Trond Johansen, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). 

«Gå til skolen-aksjon» har sitt utgangspunkt i ønsket om å bedre trafikksikkerheten utenfor skolen ved skolestart og skoleslutt.

- Vi tror det er viktig å skape gode vaner tidlig. Engasjementet som FAU, foreldre og Sætre skole viser er inspirerende, sier Johansen.

- Ved at flere av barna går til og fra skolen blir det mindre biltrafikk ved skolens område, noe som skaper tryggere forhold for elevene, sier FAU-lederen på Sætre skole, Tor Knudsen.

Knudsen sier skolen ble bygget i en tid med en helt annen bilbruk, og det lett oppstår farlige situasjoner når mange biler omtrent samtidig kommer inn på skoleområdet og krysser skoleveien til mange av elevene.

Frisk luft og fysisk aktivitet før skoledagen starter

FAU-lederen sier aksjonen også fører til at elevene får frisk luft og fysisk aktivitet før skoledagen starter og kan dermed bidra til bedre læring.

- I tillegg har aksjonen en viktig sosial funksjon som denne våren er betonet ekstra sterkt gjennom mottoet «Gå sammen til skolen»: ingen skal føle at de må gå alene, sier Knudsen.

FAU informerte lærere og foreldre i forkant av aksjonen, og lærerne ble også «sekundert» hver måned slik at klassene kunne se hvordan de lå an.

Til slutt var det åtte av 13 klasser som klarte premiegrensen som varierte fra 55 prosent gå-andel for 2. trinn til 90 prosent gå-andel for 6. og 7. klasse.

Stimulerer til frivillig trafikksikkerhetsarbeid

Hvert år deler Fylkets trafikksikkerhetsutvalg ut ca 300 000 kr til små og store trafikksikkerhetstiltak i regi av frivillige organisasjoner rundt om i Buskerud.

Tilskuddsordningen har som hensikt å støtte og stimulere til frivillig trafikksikkerhetsarbeid.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du her.


Publisert 25. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.