Billigere buss til Oslo

Hønefoss-Oslo: Fylkestinget vedtok å kutte prisen på månedskortet med ytterligere 500 kroner. Det betyr at fylkeskommunen denne våren har kuttet prisen med totalt 1000 kroner.

- Det er bred politiske enighet i fylkestinget om at det er viktig at vi gir et bedre tilbud til pendlerne, sier fylkesordfører Morten Eriksrød etter vedtaket i fylkestinget torsdag ettermiddag.

Billettkuttet på 500 kroner kommer i tillegg til subsidieringen på 500 kroner som samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommune vedtok tidligere i mai.

Det betyr at månedskortet nå kuttes med totalt 1 000 kroner fra dagens 3 000 kroner til 2 000 kroner.

- Både flertallet og mindretallet hadde lagt dette inn i dine forslag, så det er en sterk og god forankring, sier Eriksrød.

1. juli overtar Buskerud fylkeskommune i regi av Brakar driften av ruta etter at Nettbuss varslet at de legger den ned.

Busstilbudet er dermed sikret videreført fram til ny anbudsrunde trer i kraft 1. august 2016.


Publisert 11. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.