Bruker kunnskap til å utvikle næringslivet

Gaveprofessorat i Systems Engineering Subsea: - Det viktigste for meg er å være konkret på forskningen, komme ut i industrien, sier nytilsatt Kristin Falk.

Buskerud fylkeskommune inngikk i 2014 avtale om finansiering av en professorstilling innen satsningsområdet Systems Engineering og subsea ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) i perioden 2014 –2019.

Gaveprofessoratet fører med seg igangsetting av spennede og internasjonal forskningsaktivitet innen subsea-feltet samt utdanning av systemingeniører for – og sammen med – den globale subseanæringen.

- Det viktigste for meg er å være konkret på forskningen, komme ut i industrien, og få oversikt over at det vi har av forskningskapasitet - det har de bruk for i industrien, sier Kristin Falk, førsteamanuensis i Systems Engineering med Subsea-fordypning på Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) ved HBV.

Falk er nytilsatt i stillingen og onsdag 10. juni møtte hun de hun jobber for, styringsgruppa i gaveprofessoratet i forbindelse med gruppas konstituering i fylkeshuset i Drammen.

- Det er særlig to ting jeg tenker på. Innovasjon i Subsea-applikasjoer og bruke Systems Engineering til å forbedre Subsea-effektivitet. Det skal gi effekter for verdiskapningen i Subsea-næringen, sier hun.

Professoratet vil styrke FoU-arbeid knyttet til Norwegian Center of Expertise Systems Engineering (NCE SE) og Arenaprosjektet ved organisasjonen Subsea Valley.

- Gaveprofessoratet er en stor satsing fra fylkeskommunen og en ny måte å jobbe på.Vi gleder oss til å se resulateter av arbeidet, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Styringsgruppen er besluttende organ for de strategiske valgene i professoratperioden.


Publisert 12. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.