Bruker streikepenger på ekstraundervisning

Drammen og Åssiden videregående skoler ble rammet av streik i fjor høst. Nå brukes midlene til god oppfølging av elevene.

Halvparten av lærerne ved Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole ble tatt ut i streik i fjor, noe som fikk konsekvenser for undervisningen ved de to skolene i forbindelse med skolestart.

Elevene skulle opprinnelig startet skoleåret 18. august, men på grunn av lærerstreiken kom de først i gang 2. september.

Tirsdag 24. mars behandlet hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen sak om de sparte lønnsmidlene på 5 millioner kroner.

Halvparten av pengene er ført tilbake til skolene for å kompensere tapt undervisning.

De resterende midlene vil bli disponert gjennom fylkestingets behandling av årsresultatet for 2014 i april.

Kommer elevene til gode

- Hovedutvalget ber fylkestinget føre disse pengene tilbake til elevene slik at det kommer dem til gode, sier Iselin Haugo, leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen.

- Vi vil styrke skolehelsetjenesten og sommerskole med 1 million kroner hver, og etter- og videreutdanning for lærere med 600 000 kroner, sier Haugo.

- Dette er satsinger som er i tråd med Kunnskapsskolen, og som vi mener eleven har mye igjen for, og som er med på å maksimere læring og minimere frafall, sier Haugo.

- Ekstra undervisning

Buskerud fylkeskommune eier 13 videregående skoler, Fagskolen Tinius Olsen, ett arbeidsinstitutt og en folkehøgskole. Det var kun Drammen og Åssiden som ble rammet av lærerstreiken.

- Elevene får tilbud om ekstra undervisning før heldagsprøvene. Det gjelder alle elever uansett om de var rammet av streik eller ikke, sier rektor Kristine Novak ved Drammen videregående skole.

-  Det blir undervisning rett etter skoletid i alle fag med heldagsprøver i løpet av drøye tre uker i april. Vi satser på at mange elever benytter muligheten til ekstra trening med læreren, sier Novak.

- Ulike løsninger er organisert i de ulike avdelingene for eksempel høyere lærertetthet eller ekstra undervisningstid i fag, sier Ann-Mari Henriksen, rektor ved Åssiden videregående skole.

-  For OPUS voksenopplæring/rettighetselever kompenserer vi for alle tapte timer på grunn av at denne elevgruppen går i såkalte komprimerte løp i utgangspunktet, sier Henriksen.

- Vi har også videreført eller forsterket flere pedagogiske støttetiltak utenom den ordinære klasseundervisningen og skoletid, det gjelder for eksempel skolens populære leksehjelptilbud, økt bruk av elevveiledere (assistenter) og smågruppeundervisning i pedagogiske verksted, sier rektor Ann-Mari Henriksen.

Henriksen understreker at streiken gjorde skolestarten vanskelig for mange elever, for eksempel ved at hele 124 elever fikk tildelt sin skoleplass først etter skolestart.

Lærerstreiken varte fra 11. august til partene ble enige om en ny arbeidstidsavtale mandag 1. september.


Publisert 25. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.