Gründerpris

Gründerprisen skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet. Prisen er på kr 50.000.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Partnerskapet for oppfølging av næringsplanen i Buskerud legger vekt på å fremme vekstetablerere med innovasjonshøyde. Gründerprisen vil bidra til å sette fokus på gründernes viktige rolle for omstilling og nyskaping i næringslivet. 

Vellykkede grundere bidrar både til optimisme, verdiskaping og flere arbeidsplasser i Buskerud!

Ved vurdering av kandidatene legges følgende kriterier til grunn:

  • Ideen bidrar til utvikling i Buskerud og har et stort verdiskapingspotensial.
  • Bedriftens utgangspunkt er en konkret tjeneste eller produkt som er kommet så langt i sin utvikling at potensialet for kommersialisering er sannsynliggjort eller realisert.
  • Bedriftens virksomhet er bærekraftig i miljømessig forstand.
  • Bedriften har vilje og evne til å skape arbeidsplasser i fylket

Kandidatene vurderes av en uavhengig jury.

Alle kan foreslå kandidater til prisen, og begrunnede forslag sendes: postm...@bfk.no Merk e-posten med Gründerprisen.

Frist for innsendelse av forslag er 1. oktober. 

Prisen deles ut på Buskerud fylkeskommune sin prisaften.

Forslag skal være gitt på maks en A4-side og inneholde følgende opplysninger:

 

  • Navn, adresse, kontaktperson og evt.org.nr på bedrift.
  • Beskrivelse av ideen, gjerne med henvisning til nettside hvis dette finnes.
  • Beskrivelse av potensiale for kommersialisering og nye arbeidsplasser
  • Egen begrunnelse for forslaget

Publisert 2. september 2015, oppdatert 1. september 2017.