Disse fem skal styre de neste fire årene

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti har undertegnet en avtale om samarbeid i perioden 2015 - 2019.

Torsdag kveld inngikk Buskerud Arbeiderparti, Buskerud Senterparti, Miljøpartiet De Grønne Buskerud, Buskerud Venstre og Buskerud SV en avtale om samarbeid i perioden 2015 - 2019.

Her kan du lese samarbeidsavtalen (pdf)

Les også: Valgresultat fylkestingsvalget i Buskerud

Les også: Disse fikk flest personstemmer

- Vi ser nå at det er blitt et nytt politisk flertall i fylkeskommunen. De formelle valgene og konstitueringen vil først skje i Fylkestinget 21. - 22. oktober, sier fylkesordfører Morten Eriksrød (H).

- Jeg vil sørge for at organisasjonen legger forholdene godt til rette for å gjennomføre dette politiske skiftet, sier Eriksrød.

Roger Ryberg fra Buskerud Arbeiderparti blir ny fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune. Olav Skinnes fra Buskerud Senterparti blir fylkesvaraordfører.

Ryberg ser fram til igjen å bli fylkesordfører.

- Vi har nå fått satt sammen et veldig godt lag med V, Sp, MDG og SV. Vi har allerede funnet fram til en god plattform å jobbe videre på i en tid da politikken nå dreier mer mot en grønn retning med flere spennende tiltak, sier Ryberg

Med samarbeid menes:

  1. Politisk samarbeid for å nå felles overordnede målsettinger, herunder utarbeidelsen av et felles styringsdokument og årlig fellesforslag til budsjett og handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune.
  2. Organisatorisk samarbeid for å bidra til ønskede politiske prosesser regionalt og lokalt i Buskerud.
  3. Valgteknisk samarbeid ved konstituering av fylkestinget og øvrig fordeling av verv og oppgaver i fylkespolitikken.

Samarbeidspartiene skriver i en pressemelding:

"hovedutvalget for regionalutvikling og kultur splittes i to utvalg, for å få kraftigere fokus på samarbeidspartienes hovedprioriteringer. De to nye utvalgene vil hete: "Næring, miljø og innovasjon" og "Kultur og folkehelse". Antall medlemmer i de fire hovedutvalgene reduseres til 11."

- Med et godt flertall i fylkestinget skal vi sammen få til god politikk for alle innbyggerne i Buskerud, kommunene, næringslivet og de frivillige organisasjonene, avslutter Roger Ryberg.


Publisert 18. september 2015, oppdatert 18. september 2015.