Former fremtiden i fellesskap

Arbeider din organsiasjon eller bedrift med samfunnsutfordringer dere ikke kan løse alene? Kanskje finnes løsningen i Danmark eller Sverige.

Torsdag 26. februar åpner EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)– et program som gir økonomisk støtte til samabeidsprosjekt mellom svenske, norske og danske aktører.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak gir støtte til prosjekt som vil løse samfunnsutfordringer innenfor temaene

  • innovasjon
  • grønn økonomi
  • transport
  • sysselsetting

i området rundt de tre havene Öresund, Kattegat og Skagerrak.

143 millioner euro

Totalt finnes det ca 143 millioner euro å søke om i perioden frem til 2020.

Buskerud fylkeskommune har deltatt aktivt i utviklingen av programmet.

Fylkestingspolitikerne Roger Ryberg (Ap) og Tom Erik Hauger (Frp) har vært fylkeskommunens representanter i den politiske strategigruppen.

- Denne type programmer blir enda viktigere i fremtiden. Interreg-midlene må i større grad betraktes som våre regionale utviklingsmidler, sier Roger Ryberg og Tom Erik Hauger.

-  Flere organisasjoner og bedrifter i Buskerud bør unytte mulighetene som ligger i det nye ØKS-programmet, fortsetter de to politikerne.

- Det er nytt i dette programmet at også bedrifter kan søke og delta på like vilkår som andre aktører, sier Ryberg og Hauger.

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke 

Ser fram til søknader

- Vi håper å få se mange og gode prosjekt som fokuserer på behov og utfordringer i samfunnet. Vi lærer av å samarbeid med hverandre og det finnes ingen grunn til at vi skal finne opp hjulet på hver vår side av grensen, sier Magnus Schönning, sjef for Öresund-Kattegat-Skagerrak-sekretariatet.

Sekretariatet ligger i Göteborg og København og gir råd til prosjekt som vil söke stötte fra programmet.

God mulighet til å samarbeidet

Området rundt Öresund, Kattegatt og Skagerrak har over ni millioner innbyggere, femten regioner, to hovedstader og over tretti universitet og høgskoler.

Intensive relasjoner mellon Sverige, Danmark og Norge, og det faktum at språkene er svært like, gir et godt grundlag for å arbeide sammen over grensene og finne felles løsninger på felles utfordringer.


Publisert 24. februar 2015, oppdatert 10. september 2015.