Fagskolen Tinius Olsen i nye lokaler på Krona

Fagskolen og Høgskolen sammen i nye lokaler på Kongsberg. - Fantastisk å komme til en ny skole! Jeg gleder meg veldig til samarbeidet med Høgskolen, sier Ingvild Bjørkestøl (21).

Torsdag formiddag var det offisiell åpning av studieåret 2015/2016 for studentene ved Fagskolen Tinius Olsen og Høgskolen i Buskerud og Vestfold i nye lokaler på Krona på Kongsberg.

- Det er flotte lokaler, så jeg er fram til å starte studiet. Jeg satser på å bli byggmester og er veldig spent på hvordan det blir i disse nye lokalene, men det virker lovende, sier Håkon Lykke (30).

-  Det er fantastisk å komme til en ny skole! Jeg gleder meg veldig til nytt samarbeid med Høgskolen der vi kan dele laboratorier, verktøy og store maskiner. Dette blir gøy, sier Ingvild Bjørkestøl (21).

De to er studenter ved Fagskolen Tinius Olsen og brukte torsdagen til å bli kjent med bygget og la de mange inntrykkene synke inn.

- Vi satser på dere

Åpning Krona
Sola kysset studenter og gjester under den offisielle åpningen av studieåret 2015/2016 på Krona.

- Fagskolen tilbyr viktige yrkesrettede utdanninger som Norge trenger. I en undersøkelse tidligere i år, sa halvparten av NHOs medlemsbedrifter at de trenger ansatte med fagskoleutdanning, og at de har behov for det også de neste fem årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren stod for den offisielle åpningen av studieåret 2015/2016.

- Dere begynner på fagskolen på et godt tidspunkt. Vi har nettopp foreslått å styrke rettighetene til fagskolestudentene. Og neste år kommer vi med en egen stortingsmelding om fagskolene. Vi satser på dere, sier Røe Isaksen.

Røe Isaksen er opptatt av at fagskole- og høgskolestudentene griper mulighetene i det å studere under samme tak.

- Her ligger alt til rette for å forme nye relasjoner og mer samarbeid – både mellom skolene og mellom studentene, sier Torbjørn Røe Isaksen.

- Dere skal bruke de samme laboratoriene og verkstedene og det samme utstyret. Jeg vil oppfordre dere til å få mest mulig ut av denne muligheten, sier Røe Isaksen.

- Et unikt møtested

Fylkesordfører Morten Eriksrød på Krona

Fagskolen Tinius Olsen eies av Buskerud fylkeskommune.

- Krona er et unikt møtested der næringslivet, kunnskapen og kulturlivet møtes i en omsmeltning til å skape verdens beste ingeniører og fagarbeidere her på Kongsberg, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Det spesielle med teknisk fagskole er at man kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaring. Teknisk fagskole gir en selvstendig avsluttet utdanning hvor det er fokus på prosjektstyrt opplæring knyttet opp mot næringslivet.

Det var en stolt rektor Finn Simensen ved Fagskolen som ønsket studentene velkommen til nytt studieår i nye lokaler.

- Vi blir ikke gode av å få slike flotte undervisningslokaler og laboratorier som vi har fått, med mye nytt og oppdatert utstyr, men de gir oss muligheten til å bli bedre. Vi må gripe muligheten, sier rektoren.

Slektninger kom fra USA

Rektoren var også opptatt av å hilse til 47 medlemmer av familien etter Tinius Olsen som har kommet helt fra USA for å være med på åpningen.

- Vi setter stor pris på at så mange har kommet hit i dag, sier Simensen.

Det var Tinius Olsen (født i 1845 på Kongsberg) som i sin tid dro alene ut i verden som 24-åring, og havnet til slutt i USA der han skapte seg en yrkeskarriere.

Han donerte store summer tilbake til Kongsberg.

Robert Tait III og Finn Simensen på Krona
C. Robert Tait III viser rektor Finn Simensen maskinen de har gitt til det nye laboratoriet på skolen.

I forbindelse med dagens studiestart var det også en høytidelig åpning av det nye laboratoriet som har fått navnet etter Tinius Olsen.

Åpningen ble foretatt av C. Robert Tait III, etterkommer av Tinius Olsen og president i det verdensomspennende selskapet Tinius Olsen.

Det er selskapet har donert maskiner og utstyr til det nye laboratoriet.

Tait understreket i sin tale at det var stort for familiemedlemmene å få delta i åpningen på Kongsberg og at båndet til Norge fortsatt er sterkt.


Publisert 20. august 2015, oppdatert 10. september 2015.