Får 3,5 millioner kroner fra staten

Klart for nasjonalt senter. Norsk senter for flerkulturell verdiskapning i Drammen får 3,5 millioner kroner fra staten for å fortsette arbeidet med etableringsopplæring for innvandrere.

- Dette er veldig hyggelig og det stimulerer også den positive utviklingen vi har ved senteret, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping i Drammen er heleid av Buskerud fylkeskommune, og fylkesordføreren mener senteret er viktig for næringslivet i regionen.

- Jeg tror støtten vil føre til økt aktivitet, og føre til at vi nå i større grad kan dra nytte av den sterke gründerkulturen som vi finner hos mange innvandere, sier fylkesordføreren.

Etablereropplæring av innvandrere

Senteret driver etablereropplæring av innvandrere med formål om å styrke og utvikle dette tilbudet - og dermed skape økt sysselsetting og vekst.

- Vi har presset på siden regjeringsskiftet for å få denne bevilgningen på plass, og det er gledelig at vi nå har lykkes. Dette er en engangsbevilgning, og om fremtidige bevilgninger det vanskelig å spå. Likevel er signalene tydelige på at dette er noe vi gjerne støtter også i årene fremover, sier stortingsrepresentant Morten Wold (Frp).

Senteret får 3,5 millioner kroner fra staten for å fortsette arbeidet med etableringsopplæring for innvandrere, samt for å videreutvikle sin virksomhet til et nasjonalt kompetansesenter på dette området.

Midlene kommer på plass etter en avtale mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF. Tildelingen er forankret i Stortinget, godkjent av inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) og effektueres via Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Opptatt av innovasjon

- Senterets betydning viser seg i de resultatene man allerede kan vise til. Med bistand fra senteret er det etablert 170 bedrifter og det er gjennomført 26 etablererprogram for til sammen 852 deltakere fra 101 land. Det spesielt gledelige er å se at kvinneandelen i prosjektene er på hele 42 prosent, sier stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen.

- Arbeidsmarkedet er i endring. Mens nordmenn kanskje er mer opptatt av å finne en arbeidsplass, vet vi at mange innvandrere er opptatt av å skape sin egen. Derfor er det fint at de kan få bistand via senteret her i Drammen, sier Helge Stiksrud (V). 

- Vi synes dette er et spennende prosjekt, som vi er glade for å kunne støtte, sier Hege Irene Fossum (KrF).

Glad var selvsagt også senterets daglige leder Zahra Moini, da hun fikk overbragt nyheten om tilskuddet på 3,5 millioner kroner. 

- Dette er en forsinket julegave. Det beviser at vi når frem med våre tanker og visjoner om at etnisk entreprenørskap er noe annet enn bare kurs i kulturelle forskjeller. Nå får vi midler til å arbeide videre med det vi ser nytten av, sier Moini - som poengterer at 76 prosent av dem som har etablert egne bedrifter etter å ha fått etablererbistand fra senteret, kommer fra ikke-vestlige land.

NSFV i Drammen ble etablert etter initiativ fra NHO i 2005. Buskerud fylkeskommune overtok 1. januar 2012 ansvaret for utviklingen av senteret. 


Publisert 13. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.