Færre drepte i trafikken

Fire mennesker mistet livet i trafikken i Buskerud i løpet av årets første seks måneder. Det er færre enn på samme tid i fjor, viser Statens vegvesens foreløpige tall.

- Det er en positiv utvikling, samtidig er trafikkulykker et alvorlig samfunnsproblem, og for hver omkomne eller hardt skadde i trafikken er det mange pårørende, sier Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune.

I fjor mistet 12 mennesker livet i trafikkulykker i Buskerud i samme periode (januar -  juni).

 - Trafikksikkerhetsbildet er sammensatt og det vil forekomme svingninger i ulykkestall fra år til år, sier samferdselssjefen.

Buskerud fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Trafikksikkerhetsarbeidet i fylket er forankret i den nasjonale nullvisjonen.

- I arbeidet mot null hardt skadde og drepte har Buskerud satt et mål om at antallet hardt skadde og drepte i vårt fylke halveres innen 2023, sier Solberg.

Her kan du lese strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014–2023.

- Det er viktig å følge nøye med på ulykkesutviklingen, samtidig som man ser fremover og tilpasser trafikksikkerhetsarbeidet til endringer i samfunnet forøvrig, avslutter samferdselssjef Gro Solberg.


Publisert 30. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.