Feiret Stortingets E134-vedtak

Fylkesordføreren markerte Stortingets vedtak om bygging av strekningen Damåsen- Saggrenda.

Les også: Endring av bomtakster på E134

Torsdag ettermiddag vedtok Stortinget enstemmig sak om bygging og finansiering av strekningen Damåsen- Saggrenda på E134.

- Dette er et avgjørende og veldig etterlenget vedtak, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Det betyr at byggingen av den 13,2 kilometer lange veien gjennom Kongsberg kan starte i løpet av våren.

Prosjektet koster over fire milliarder kroner og skal etter planen ferdigstilles i 2019.

- I Buskerud fylkeskommune gjorde vi i 1999 en avtale om et samarbeid med Øvre Eiker og Kongsberg kommuner om å forskuttere en byggestart, sier Eriksrød.

- Det var et spenstig forslag som arkitekten, daværende fylkesrådmann Matz Sandman, var med på å legge. Det var årsaken til at vi kom i gang med å bygge første parsell, sier han.

Prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda består av ca. 13,2 km ny hovedveg og ca. 10 km nye lokal og sideveger med tilhørende konstruksjoner og sideanlegg.

Prosjektet ligger innenfor Kongsberg og Øvre Eiker kommuner, og strekningen er en del av E134 på stamvegruten mellom Drammen og Haugesund.

Ny E134 på strekningen vil bedre framkommeligheten for både gjennomgangs- og lokaltrafikken og gi færre nærføringsulemper i tettbebygde områder.

Det forventes også reduksjon i antall ulykker.


Publisert 5. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.