Flere og mer fornøyde kollektivkunder i Buskerud

- Det er flott å se økningen i kollektivtrafikken. Det stemmer helt med vår strategi om at det er togtrafikken som er grunnstammen i kollektivtransporten, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen.

Buskerud fylkeskommune eier kollektivselskapet Brakar. Ifølge ferske tall fra Brakar reiste folk i Buskerud litt mer, og var mer tilfredse med kollektivtilbudet de benyttet i fjor enn året før.

Brakar har registrert 10 737 000 reiser på sine busslinjer i 2014 mot 10 727 000 i 2013. Dette utgjør en økning på ca 10 000 reiser.

Det er også registrert rundt 200 000 påstigninger i Røyken og Hurum på linjer operert av Ruter.

Nær 11 millioner bussreiser i Buskerud i fjor

Totalt får vi da 10 920 000 bussreiser i Buskerud i 2014. Tallene inkluderer ikke kommersielle bussreiser med TIMEkspressen og andre.

- Totalt sett er veksten i antall reiser liten og ikke i tråd med målene, sier Henry Gaarde, administrerende direktør i Brakar.

- Vi la om deler av linjenettet høsten 2014, og det er gledelig at vi i en del av disse områdene ser g od vekst utover høsten. Men noen av ruteendringene har ikke gitt de resultater vi ønsket oss, og her vil vi vurdere nye endringer for å ta tilbake tapte reiser, sier han.

Reiser med buss

Togtilbudet er stammen i kollektivtilbudet

Togtilbudet er stammen i kollektivtilbudet i Buskerud, og høsten 2014 ble det gjort endringer i busstilbudet for å sikre korrespondanse med tog på flere stasjoner.

- Det er flott å se økningen i kollektivtrafikken. Det stemmer helt med vår strategi om at det er togtrafikken som er grunnstammen i kollektivtransporten, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen.

Les også: Kollektivtransportplan for Buskerud – mot 2030

- Det er bra at Brakar har fulgt opp denne strategien når de har lagt om buss-systemet sitt i Buskerud, sier Trond Johansen.

Ifølge tall fra Buskerudbyen økte antall togreiser i dette området med 6,7 prosent i 2014. Med en befolkningsvekst på ca 1 prosent har kollektivtilbudet buss og tog til sammen tatt markedsandeler.

- En generell trend ser ut til å være at flere bussreisende nå velger tog i stedet, sier Gaarde. Vi ser nedgang i bussreiser i områder hvor det er naturlig å anta at de reisende fortsatt reiser kollektivt, men med tog.

Brakar ser at skolestreik i august og september spilte inn på antall reiser. Mange skoleelever reiser med buss hver dag, og streiken ga dermed en god del færre påstigninger.

Kundetilfredshet

Busskundene i Buskerud er godt fornøyde med tjenesten de får levert. Hele 80 prosent svarer de er tilfreds med tilbudet. Dette er en økning på 5 prosent fra 2013.

Det generelle inntrykket av kollektivtilbudet er på samme nivå som i 2013. 56 prosent i 2014 mot 57 prosent i 2013 sier de har et godt inntrykk av kollektivtilbudet. Her er det stor variasjon mellom områdene.

Tilfredshet med tilbudet stiger i all hovedsak i alle områder fra 2013, men i Kongsberg og Røyken og Hurum har inntrykket av kollektivtilbudet generelt sunket. Dette skyldes trolig sider ved ruteendringen som ble gjort høsten 2014.

- Vi har fortsatt noen utfordringer i Røyken og Hurum, men er glad for at stadig flere bruker kollektivtransport på Hurumhalvøya, sier Trond Johansen.

I sine avtaler har Brakar incentivordninger for bussoperatørene. Brakar er veldig fornøyd med at målingene i 2014 viser høyere score på en del punkter som gir bonusutbetalinger.

Minst fornøyd er kundene med holdeplassene. Bare 64 prosent er tilfreds med disse.

- Vi betjener nesten 5000 holdeplasser og terminaler i Buskerud, sier Gaarde.

- Brakar har ansvar for informasjon langs veien, men ikke driftsansvar for holdeplassene. Det krever at vi jobber tett med kommunene og Statens vegvesen for å gi våre kunder en hyggelig og trygg reise.

- Kollektivtransport er et viktig satsingsområde i byområdene i Buskerud for at det ikke skal bli køer og kaos i framtida. Vi jobber med mange tiltak som de som reiser kollektivt vil nyte godt av, og som vil gjøre det enklere å være reisende, avslutter Trond Johansen.


Publisert 23. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.