Foreslår avvikling av nattavganger for Svelvikferga

Statistikken viste at det var mindre enn én bil og i underkant av 2 passasjerer i gjennomsnitt per nattavgang i juli og august.

Nattavganger på fergesambandet Svelvik – Verket ble kjørt i perioden 1. juli til 31. august i fjor.

Nå viser trafikkdata at nattavgangene ble lite benyttet, og i tillegg har kostnadene ved driften av sambandet økt.

Statistikken viste at det var mindre enn én bil og i underkant av 2 passasjerer i gjennomsnitt per nattavgang i juli og august.

Totalt ble litt over 60 % av nattavgangene kjørt uten trafikk.

Dette er lave tall sammenliknet med trafikken på fergen andre tider på døgnet, og på bakgrunn av dette foreslår samferdselssjefen i Buskerud fylkeskommune overfor politikerne at ordningen ikke videreføres.

Samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommune behandler saken torsdag 26. mars.

Buskerud og Vestfold fylkeskommuner har delt ansvar for fergesambandet Svelvik - Verket, og det var samferdselspolitikerne i de to fylkeskommunene som i fjor vår vedtok å innføre nattavganger på fergesambandet Svelvik – Verket.

Samferdselspolitikerne i Vestfold behandler saken 14. april.

Sambandet driftes av  fergeselskapet Fjord 1 og driftsansvaret ivaretas av Buskerud fylkeskommune på vegne av begge fylkeskommunene.


Publisert 18. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.