Første dag i ny jobb

Lasse Narjord Thue (40) fra Slemmestad er på plass som nytt elev- og lærlingombud i Buskerud.

- Jeg er glad for å være å på plass og gleder meg til å ta fatt på oppgavene, sier Lasse Narjord Thue.

40-åringen startet i den nye jobben som Elev- og lærlingombud i Buskerud mandag 1. juni. Narjord Thue har kontor i fylkeshuset i Drammen.

Narjord Thue kommer fra stilling som kommunikasjons- og markedskoordinator i AFS Norge International Utveksling.

Elevers og lærlingers rettigheter og plikter

Elev- og lærlingombudet svarer på spørsmål om elevers og lærlingers rettigheter og plikter.

Ombudet skal se til at elevenes og lærlingenes reelle mulighet til medbestemmelse i opplæringa ivaretas av den enkelte skole og lærebedrift.

- Det er en viktig jobb å hjelpe elevene slik at de får ivaretatt sine rettigheter, fortsetter Narjord Thue.

Ombudet opererer på fritt

Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i fylkeskommunen.

- Dersom du som elev eller lærling opplever urettferdig behandling på skolen eller lærestedet, kan du kontakte meg, sier han.

Elev- og lærlingombudet tilbyr kurs og veiledning til elevrådet i elevrådsarbeid, taleteknikk, rettigheter/plikter eller andre temaer som er relevant for elevrådet.

Elevrådene kan også benytte seg av ombudet om det dukker opp spørsmål i forbindelse med saker elevrådet arbeider med. 

- Sammen med Mobbeombudet i Buskerud og Elevorganisasjonen skal vi kurse alle elevrådene i fylket til høsten, sier Narjord Thue.

Lasse Narjord Thue og Bodil Houg
Velkommen. -  Vi kommer til å jobbe tett sammen, og jeg ser fram til å få Lasse som kollega, sier Mobbeombudet i Buskerud, Bodil Houg.


Publisert 1. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.