Ønsker mindre bilkjøring i Hønefoss

Ny rapport om fremtiden transportsystem i Hønefoss: Stor satsing på kollektivtransport, sykling og gåing og redusert bilbruk i sentrum.

Statens vegvesen la nylig fram konseptvalgutredning (KVU) for Hønefoss.

Utredningen tar opp ulike alternativer for fremtidens transportløsninger i byen.

Buskerud fylkeskommune tok i 2010 initiativ til å sette i gang en slik utredning fordi fylkeskommunen mente det var nødvendig å vurdere de transportmessige utfordringene i et langsiktig perspektiv.

Her kan du lese rapporten om fremtidens transportsystem i Hønefoss (pdf)

Vegvesenet anbefaler i sin konklusjon at det man følger miljøkonseptet.

Det innebærer stor satsing på kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder nord- og sørsiden bedre sammen.

Miljøkonseptet anbefales fordi det løser Hønefoss' utfordringer best.

Les også: Hønefoss blir sykkelby

Rapporten er nå oversendt samferdselsdepartementet og de vil sende rapporten ut på en ekstern kvalitetssikring (KS1).

Samtidig vil rapporten bli sendt på høring med bakgrunn i KS1-abefalingen og høringsuttalelsene vil regjeringen beslutte hvilket konsept de vil anbefalle for utvikling av Hønefoss.


Publisert 4. mai 2015, oppdatert 10. september 2015.