Frist for innlevering av listeforslag

Tirsdag 31. mars klokka 12 er fristen for å levere inn listeforslag til fylkestingsvalget 2015.

Mandag 14. september 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Frist for innlevering av listeforslag til høstens valg er 31. mars 2015 kl 12:00.

Denne fristen er absolutt og det innebærer at listeforslaget må være kommet fysisk fram (enten via posten eller ved personlig frammøte). Listeforslag skal leveres i papirformat.

Les mer: Slik leverer du inn listeforslag

For å være listekandidat eller underskriver på listeforslag, må vedkommende ha stemmerett ved valget, se valgloven 2-2.

I tillegg setter valgloven krav til valgbarhet i § 3-3. Vi gjør oppmerksom på endringer i valgloven siden forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg om rett til å kreve seg fritatt fra valg. Valgloven § 3-4 (1) lyder nå:

"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten."

Det skal velges 43 representanter til fylkestinget i Buskerud. Det vil si at listeforslagene skal inneholde minimum 7 og maksimum 49 navn, jf. valgloven § 6-2.

Det er fylkesvalgstyret som har ansvaret for behandling og godkjenning av listeforslag til fylkestingsvalget i 2015. Fylkesvalgstyret er valgt av fylkestinget.


Publisert 26. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.