Fylkeskommunen kårer Buskeruds beste lærer

For første gang skal fylkeskommunen dele ut prisen «Årets lærer». - Hvem synes du fortjener prisen? Vi vil ha kandidater, sier Iselin Haugo (H) og Tonje Kristensen (Ap).

Det var utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune som tirsdag ettermiddag enstemmig vedtok opprettelsen av prisen. 

- Jeg tror det er viktig å vise at lærerne er en av de viktigste instansene i skolehverdagen, sier Iselin Haugo (H), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen.

Prisen «Årets lærer» skal deles ut til en lærer eller en gruppe av lærere som på en framragende måte skaper et godt læringsmiljø, og som bidrar til at elevene oppnår god læring.

- Det er flott at man kan sette pris på en god lærer, og synliggjøre hvor viktig de egentlig er for elevene, fortsetter Haugo.

Prisen er forbeholdt lærere i videregående opplæring i Buskerud fylke.

- Vi ønsker å vise at de som inspirerer unge, som legger godt tilrette for utviklingen deres blir bra, og at de kan være med på å inspirere andre til å se hvor godt det er å jobbe med utdanning i Buskerud. Dette er veldig spennende, sier Tonje Kristensen (Ap), medlem i hovedutvalget.

- Jeg håper virkelig at vi får mange gode forslag fordi jeg vet at det er utfattelig mange bra lærere, sier Kristensen.

Lærernes praksis på alle opplæringsarenaer er av betydning for at elevene skal få et optimalt læringsutbytte, denne innsatsen er av betydning for å nå Kunnskapsskolens overordnede målsetting; "Å maksimere læringsutbyttet og minimere frafallet."

Gjennom prisen vil fylkeskommunen vise at pedagogisk utviklingsarbeid med målsetting om å utvikle høy profesjonell standard hos lærerne blir verdsatt.

Forslag på aktuelle kandidater fremmes av skolemiljøutvalgene ved de videregående skolene. Alle, ansatte eller elevråd, kan fremme begrunnede forslag til skolemiljøutvalget.

Skolens begrunnede forslag sendes Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen innen 1. november.

Pris «Årets lærer» i Buskerud deles ut sammen med fylkeskommunens øvrige priser på fylkeskommunens prisaften i februar 2016.


Publisert 22. april 2015, oppdatert 10. september 2015.