Fylkeskommunen ut av drøftingene

Drøftingene mellom Buskerud fylkeskommune og KA Rollag om fabrikken i Rollag er avsluttet.

Mandag 2. mars avsluttet Buskerud fylkeskommune drøftingene med Kongsberg Automotive (KA) avd. Rollag i henhold til omstillingsloven.

- Buskerud fylkeskommune har nå vurdert det slik at vilkårene i omstillingsloven er oppfylt, og drøftingene er nå avsluttet, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Bakgrunnen er at KA Rollag 20. januar varslet Buskerud fylkeskommune om at de vil legge ned virksomheten i Rollag. Nær 100 ansatte mister jobben ved fabrikken.

Etter omstillingsloven plikter fylkeskommunen så snart som mulig å kalle inn ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV til drøftingsmøte.

Det er gjennomført to møter (19. februar og 2. mars), og fylkesordfører Eriksrød sier møtene har vært nyttige.

- Man har veldig gode forutsetninger for å komme gjennom denne vanskelige tiden på en god måte. Fokuset er: hva skal være framtiden for både bedriften og samfunnet i Numedal og Rollag, sier fylkesordføreren.

KA Rollag er kommunens største bedrift og ble etablert i Rollag i 1975. Den har siden etableringen vært en hjørnesteinsbedrift i kommunen. KA Rollag har arbeidstakere fra hele Numedal.

- Det er et godt klima, god dialog og en stor vilje fra eieren i å bidra i et samspill for hvordan KA som eier kan sørge for at det er virksomhet og aktiviteter i Rollag-samfunnet framover, sier han.

- Hva gjør Buskerud fylkeskommune nå videre?

- Vi har fulgt Rollag kommune som omstillingskommune i flere år og har et godt etablert samspill med dem. Vi skal nå i tillegg sammen søke om ekstraordinære omstillingsmidler fra staten, sier Eriksrød.

- Jeg skal også ha et møte med ordføreren i Rollag i neste uke der vi skal se hvordan vi kan samhandle og bidra i denne avviklingsprosessen på best mulig måte, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.

Omstillingsloven skal legge til rette for en prosess der en vurderer tiltak for videre drift og andre tiltak som reduserer de negative konsekvensene for de ansatte og for lokalsamfunnet når det er aktuelt å legge ned en bedrift.

Eieren av en bedrift som er omfattes av § 2 i loven skal sende melding til fylkeskommunen der bedriften ligger om planene om nedlegging.

For ytterligere informasjon:
Morten Eriksrød, fylkesordfører, 92 22 86 97.


Publisert 2. mars 2015, oppdatert 10. september 2015.