Gaveprofessorat ved Campus Ringerike

Fylkesordfører Eriksrød foreslår at fylkestinget bevilger 1,2 millioner kroner til første år med gaveprofessorat ved Campus Ringerike.

Buskerud fylkeskommune har en periode jobbet for å etablere et gaveprofessorat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Ringerike.

- Som kjent er det etablert et gaveprofessorat i Systemsengineering Subsea på Kongsberg, noe som fremheves som en god måte å arbeide med utvikling av samspill mellom høgskolen og næringslivet på, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Samspill med lokalt næringsliv

Det er et ønske om å etablere tilsvarende på Ringerike for å øke høgskolens samspill med lokalt næringsliv og styrke forankring av høgskolens avdeling.

- Jeg foreslår at fylkestinget bevilger 1,2 millioner kroner til første år med gaveprofessorat ved campus Ringerike (samme nivå som for gaveprofessoratet på Kongsberg), sier fylkesordføreren.

Fylkestinget behandler saken denne uka.

Det er lagt opp til finansiering av to professorater og en stipendiatstilling knyttet til handelshøyskolen.

- Mer attraktiv for studenter og fagfolk

- For å realisere en konkurransedyktig og attraktiv handelshøyskole er det nødvendig å ytterligere styrke fagmiljøet rundt Ph.d.-utdanningen, sier dekan Hans Anton Stubberud ved Campus Ringerike.

- En anerkjent utdanningsinstitusjon med faglige ambisjoner og tett kobling til regionen vil gjøre Ringerike mer attraktiv for studenter og samtidig motivere dyktige fagfolk til å satse på en framtid her, mener han.

Investeringer i, og videreutvikling av, studiestedet som en del av nye HBV er således en framtidsrettet satsing, sier Stubberud.

Det er på Ringerike gjennomført mobiliseringsmøter og samspill med aktørene.

- Nå er grunnlaget for gaveprofessoratet klart, og man har lykkes å lage et stort og godt spleiselag med lokalt næringsliv, sier fylkesordføreren.

Spleiselag

Deltagelse i gaveprofessorat fra Buskerud fylkeskommune med 1,4 millioner kroner årlig utløser ytterligere 2 millioner kroner i finansiering fra høgskolen selv og lokale aktører, så tiltaket får et totalbudsjett på 3,4 millioner kroner årlig.

Det er ønskelig å få på plass finansiering av gaveprofessoratet i 2015 slik at operativt arbeid kan starte januar 2016. Gaveprofessoratet krever finansiering over 4 år. Ved tilslutning nå binder dette følgelig opp fylkeskommunens budsjett fremover.


Publisert 9. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.