Hedersomtale til mattelærer

Holmboekomitéen: - Tor Kristiansen engasjerer seg både for elever med gode forutsetninger i faget og for dem som av ulike årsaker strever med matematikk.

Norsk matematikkråd har etablert Bernt Michael Holmboes minnepris for matematikklærere i grunnskole og videregående skole.

Prisen deles ut årlig og er på 50 000 kroner. Årets vinner ble matematikkseksjonen ved Hellerud videregående skole.

I tillegg gir Holmboekomitéen to kandidater hedersomtale. En av dem er Tor Kristiansen ved Drammen videregående skole:

Tor Kristiansen har vært en faglig autoritet ved skolen i en årrekke. Han har vært en inspirator og drivkraft i skolens arbeid med å implementere nye læreplaner og didaktiske ideer. Han er en drivkraft bak en mentorordning der vg2-elever er mentorer for ungdomsskoleelever med interesse for matematikk. Gjennom arbeid med elever som forserer og som kursholder for lærere på ungdomstrinnet, bidrar han til en bedre overgang mellom grunnskole og videregående skole. Kristiansen engasjerer seg både for elever med gode forutsetninger i faget og for dem som av ulike årsaker strever med matematikk. Han holder seg faglig oppdatert og benytter resultater fra forskning når han gjør didaktiske valg i møte med elevene.

Bernt Michael Holmboe (1795–1850) var matematikklærer ved Katedralskolen i Oslo. Han er kjent for å være den som oppdaget og fremelsket talentet til Niels Henrik Abel, og han var også på andre områder en betydelig person i første halvdel av 1800-tallet.

Han skrev populære lærebøker, han var aktiv i etableringen av forsikringsvesenet i Norge, og han ble etter hvert professor ved Universitetet. Den første utgaven av Abels samlede verker var det Holmboe som redigerte.

Ingen annen matematikklærer i Norge har oppnådd en tilsvarende anerkjennelse for sin yrkesgjerning, og det er av denne grunn man ønsker å knytte Holmboes navn til denne lærerprisen.


Publisert 1. juni 2015, oppdatert 10. september 2015.