Her blir det ny asfalt

Buskerud fylkeskommune skal bruke nær 90 millioner kroner på å legge ny asfalt på fylkesvegene i år. Se om det blir ny asfalt i ditt distrikt.

Kart: Disse fylkesvegene får ny asfalt i år (pdf)

I løpet av de neste månedene skal over 100 km fylkesveger i Buskerud få ny asfalt.

- Våren er kommet langt mange steder, og så fort temperaturen tillater det starter asfalteringen, sier samferdselssjef Gro Solberg i fylkeskommunen.

Det er Statens vegvesen som prioriterer hvilke strekninger som skal asfalteres på bakgrunn av målinger av tilstanden på vegene, mens det er fylkeskommunen som bevilger penger til asfalteringen.

- Vi har de siste årene økt bevilgningene til asfaltering. I 2013 brukte vi 70 millioner kroner på asfaltering av fylkesvegene, i år bruker vi 87 millioner kroner, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen.

Eksempler på strekninger som får ny asfalt i år:

  • Fv 40: Numedal: 25,6 km
  • Fv 280: Vikersund - Hamremoen: 8,1 km
  • Fv 50: Hol - Aurland (buskerudsiden): 14,2 km
  • Fv 281: Hurum: 2,5 km

Buskerud fylkeskommune eier totalt over 1 800 km fylkesveg, og bruker mye på investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Les også: Fylkeskommunen bruker over 670 mill kr på fylkesvegene i år

Det er fylkeskommunen som betaler og velger hvilke tiltak som skal gjøres på fylkesvegene, mens det normalt er Statens vegvesen som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 


Publisert 7. april 2015, oppdatert 10. september 2015.