Hvem bør få årets idretts- og kulturpriser?

Buskerud fylkeskommune vil ha dine forslag på hvem som bør få idretts- og kulturstipend, idrettsprisen, kulturprisen og prisen for årets idrettsanlegg.

Vi ønsker å støtte talentfulle utøvere i Buskerud. Derfor deler vi hvert år ut en rekke stipend og priser til utøvere i fylket vårt.

  • 5 utviklingsstipend idrett: 20 000 kroner til hver mottaker
  • 5 utviklingsstipend kultur: 20 000 kroner til hver mottaker
  • 1 fylkesidrettspris: 50 000 kroner
  • 1 fylkeskulturpris: 50 000 kroner
  • Årets idrettsanlegg: 50 000 kroner 

Her kan du se hvem som fikk priser under prisaften 2015

Nå har du mulighet til å foreslå kandidater!

Frist for å søke, eller sende inn forslag på kandidater er 1. oktober.

Begrunnede forslag merkes og sendes til: 
Buskerud fylkeskommune – Utviklingsavdelingen
Postboks 3563, 3007 Drammen

eller på e-post til postm...@bfk.no.

Prisene deles ut under en prisaften i februar 2016.


Publisert 16. september 2015, oppdatert 16. september 2015.