Idrettslag bygger gang- og sykkelveg

Unikt pilotprosjekt i Flesberg. Fylkeskommunen bidrar med 22 millioner kroner til ny gang- og sykkelveg, mens det lokale idrettslaget bygger vegen.

Fredag formiddag skrev Buskerud fylkeskommune og Flesberg kommune under en avtale om bygging av ny gang- og sykkelveg.

- Dette er et eksempel på hvordan kommune og fylke kan samarbeide for å få utvikling i Flesberg, og jeg vil samtidig rose den frivillige innsatsen til dugnadsgjengen i Flesberg, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Tiltaket er et samarbeid mellom Svene IL, Flesberg kommune og Buskerud fylkeskommune. Svene IL vil være oppdragsgiver og byggherre.

- Vi er opptatt av å tenke nytt, sier ordfører i Flesberg, Thomas Fosen.

I tillegg har 16 grunneierne langs strekningen frivillig og gratis skrevet fra seg grunnen langs østsiden av fylkesveg 40.

Offentlig og privat samarbeid

Det unike pilotprosjektet er en form for OPS-prosjekt (offentlig og privat samarbeid).

Både Eriksrød og Fosen ser på samarbeidet som et godt eksempel på at prosjekter lettere kan gjennomføres når det offentlige og private samarbeider. 

- Samferdsel er det aller viktigste for å styrke utvikling i bygdene og byene. Gang- og sykkelveg er kanskje det viktigste utviklingstiltaket på kort sikt for vekst i Flesberg, sier Eriksrød.

-  Dette betyr utrolig mye for oss i Flesberg. Den åpner muligheter for utbygging av byggefelter på denne strekningen, sier ordfører i Flesberg kommune, Thomas Fosen.

Den nye gang- og sykkelvegen mellom tettstedene Svene og Lampeland blir 3 kilometer lang og åpnes våren 2016.

- Gravearbeidet starter for fullt til uka. Da har vi åtte gravemaskiner og to borerigger på plass, sier ordfører i Flesberg, Thomas Fosen.

Prøve ut nye løsninger

Buskerud fylkeskommune er opptatt av å prøve ut nye løsninger for bygge gang- og sykkelveger på en enklere, mer rasjonell og billigere måte.

Fylkesordfører Eriksrød tok derfor høsten 2013 kontakt med ordføreren i Flesberg for å se om de kunne få til et samarbeid.

Siden da har arbeidet gått fort med befaringer, gravearbeid og politiske behandlinger.


Publisert 17. april 2015, oppdatert 10. september 2015.