Fylkesbyråkratene på vei ut i Buskerudsamfunnet

Kampanjen "Lån en fylkesbyråkrat" er i gang fra 24. august - 4. september. Over 60 oppdrag er bestilt innenfor alle fagfeltene i Utviklingsavdelingen.

Det er bestillinger fra kommuner, næringslivsforeninger, innovasjonsselskaper og kulturinstitusjoner i Buskerud.

(interaktivt kart nederst på siden som viser hvor rådgiverne er i kampanjeperioden)

- Rådgivere med spisskompetanse på de ulike felt forbereder seg nå på å gjøre en jobb i samarbeid med de ulike aktørene, sier utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune, Kjersti Bærug Hulbakk.

- Dette er ingen unik situasjon for Utviklingsavdelingen. Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere hele året, men kampanjen setter fokus på og understreker arbeidet som gjøres, poengterer hun.

- I tillegg er dette en ny mulighet for aktører i fylket til å få bistand til oppgaver som kanskje ikke er så lett å prioritere i en hektisk hverdag.

Utviklingsavdelingen har rådgivere innenfor følgende områder:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminnevern
  • Næringsutvikling
  • Idrett, folkehelse og friluftsliv
  • Plan og stedsutvikling
  • Bibliotek

- "Lån en fylkesbyråkrat"-kampanjen vil gi oss ansatte på Utviklingsavdelingen ny kunnskap om fylkets aktører, deres utviklingsplaner og prosesser, samt nye relasjoner som skaper tillit og tiltro til hverandres kompetanse, sier Bærug Hulbakk.

- Det er samarbeid som gir de gode resultatene. I så måte er kampanjen et godt grep for å styrke dette, avslutter Kjersti Bærug Hulbakk.

Åpne kartet i stort format


Publisert 21. august 2015, oppdatert 10. september 2015.