Ledige skoleplasser 2015/2016

Søkere som ikke har fått tilbud om skoleplass, eller som ikke har søkt om skoleplass før, kan kontakte skolene om skoleplass snarest.

Søkere til Videregående trinn 1 må vise vitnemål fra grunnskolen og søkere til Videregående kurs 2 og 3, må ha fullført kvalifiserende programområde. Kompetansebevis må forevises på skolen før skoleplass blir tildelt. Søkere som ikke er norske statsborgere, må i tillegg legge fram oppholdstillatelse.

Hovedutvalg for utdanning i Buskerud har vedtatt at ledige plasser på Videregående trinn 1 er forbeholdt søkere med ungdomsrett eller voksne søkere med rett til videregående opplæring etter § 4A-3.

 

Oversikt over programområder hvor det er ledige plasser eller få på venteliste:

Gol vidaregåande skule
Tlf: 32 07 35 00 

Vg1 Design og håndverk
Vg1 Restaurant og matfag
Vg1 Medier og kommunikasjon
Vg2 Kokk og servitørfag
Vg2 Medier og kommunikasjon
Vg2 Drama
Vg2 Studiespesialisering
Vg3 Medier og kommunikasjon 

Ål vidaregåande skole
Tlf: 32 08 45 00
Vg1 Bygg og anleggsteknikk
Vg1 Elektrofag
Vg1 Service og samferdsel
Vg1Helse- og oppvekstfag
Vg1 Naturbruk, Fjellandbruksskolen
Vg1Teknikk og industriell produksjon
Vg2 Barne- og ungdomsarbeider
Vg2 Helsearbeiderfag
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Elenergi
Vg2 Landbruk og gartnernæring
Vg2 Salg, service og samferdsel
Vg2 Industriteknologi
Vg2 Kjøretøy
Vg3 Påbygg gen. Studiekompetanse
Vg3 Påbygg gen. Studiekompetanse etter yrkeskompetanse 
Kongsberg videregående skole
Tlf: 32 86 76 00 
Vg1 Design og håndverk
Vg1 Elektrofag, stud.komp, 3-årig
Vg1 Musikk, dans, drama
Vg1 Naturbruk
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Idrettsfag
Vg2 Industriteknologi
Vg2 Kokk- og servitørfag
Vg2 Musikk, dans, drama
Vg2 Studiespesialisering
Vg3 Dataelektronikerfag
Vg3 Idrettsfag
Vg3 Musikk, dans, drama
Vg3 Påbygging 
Numedal videregående skole
Tlf: 32 74 49 50
Vg1 bygg og anlegg
Vg1 Helse og oppvekstfag
Vg1 Studiespesialisering
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Elektro
Vg2 Helsearbeiderfag
Vg2 Salg, service og sikkerhet
Vg2 Realfag 
Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi
Ringerike videregående skole
Tlf: 32 10 99 10 
Vg1 Service og samferdsel 
Vg1 Studiespesialisering 
Vg1 Musikk 
Vg2 Musikk 
Vg2 Reiseliv 
Vg2 Studiespesialisering 
Vg2 Musikk 
Vg2 Idrett 
Vg3 Idrett 
Vg3 Musikk  
Hønefoss videregående skole
Tlf: 31 00 27 00
Vg1 Studiespesialisering med formgivingsfag
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg2 Klima, energi og miljøteknikk
Vg2 Data og elektronikk
Vg2 Elenergi
Vg2 Medier og kommunikasjon
Vg2 Kokk- og servitørfag
Vg2 Formgivingsfag
Vg2 Industriteknologi
Vg3 Medier og kommunikasjon 
Eiker videregående skole
Tlf: 32 25 02 40 
Vg2 Interiør og utstillingsdesign
Vg2 Realfag
Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi
Rosthaug videregående skole 
Tlf: 32 22 21 00 
Vg1 Naturbruk
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg1 Byggfag
Vg1 Idrettsfag
Vg1 Restaurant og matfag
Vg2 Studiespesialisering
Vg2 Idrettsfag
Vg2 Medier og kommunikasjon
Vg2 Naturbruk (alle programområder)
Vg2 Kokkfag
Vg2 Arbeidsmaskiner
Vg3 Studiespesialisering
Vg3 Medier og kommunikasjon
Vg3 Idrettsfag 
Drammen videregående skole
Tlf: 32 26 28 00 
Vg2 Studiespesialisering med formgiving
Vg2 Reiseliv
Vg2 Realfag – forskerlinje
Vg2 Språk, samfunnsfag, økonomi med fokus på internasjonalisering 
Åssiden videregående skole
Tlf. 32 24 61 00 
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg1 Restaurant og matfag
Vg2 Treteknikk
Vg2 Frisør
Vg2 Data og elektronikk
Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk
Vg2 Helsearbeiderfag
Vg2 Industriteknologi
Vg2 Byggteknikk
Vg3 Interiør
Vg3 Hudpleier
Vg3 Tannhelsesekretær
Vg3 Studieforberedende innen medier og kommunikasjon
Vg3 Apotekteknikk
Lier videregående skole
Tlf: 32 22 05 00
Vg2 Blomsterdekoratør
Vg2 Helsefagarbeider
Vg2 Salg, service og sikkerhet
St. Hallvard videregående skole  
Tlf: 32 24 01 00
Vg1 Dans
Vg2 Frisør
Vg2 Dans
Vg2 Musikk
Vg3 Dans
Vg3 Idrett
Vg3 Musikk
Røyken videregående skole  
Tlf: 31 29 22 00
Vg1 Design og håndverk
Vg1 Studiespesialisering med formgiving
Vg1 Studiespesialisering
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Studiespesialisering

Arbeidsinstituttet Buskerud

AI-Ringerike 
Tlf: 32 26 12 50   
AI-Midtfylket 
Tlf: 32 26 12 81
AI-Kongsberg 
Tlf: 32 26 12 80
AI-Drammen 
Tlf: 32 26 12 00 

Ta kontakt

 

Oppfølgingstjenesten i Buskerud

Ungdom med opplæringsrett som ikke er i opplæring/utdanning dette skoleåret, oppfordres til å ta kontakt med oppfølgingstjenesten (PPOT) for råd og veiledning. 

PPOT Ringerike/Hole - Tlf: 32 80 89 20
PPOT Kongsberg/Numedal - Tlf: 32 86 82 70
PPOT Hallingdal - Tlf: 32 02 95 20 
PPOT Nedre Buskerud - Tlf: 32 80 86 50


Publisert 2. september 2015, oppdatert 10. september 2015.