Mobbeombudet debuterer med bok om mobbing

- Boka handler om hvordan ledere i skolen kan håndtere krenkelse og mobbing, sier mobbeombudet i Buskerud, Bodil Houg.

Boka "En for alle" er skrevet av mobbeombudet i Buskerud, Bodil Houg, Jostein Alberti-Espenes og Katti Anker Teisberg.

Aller de tre forfatterne har lang erfaring fra skolen fra ulike roller.

- Boka er ment å være en praktisk håndbok for skoleledere i arbeidet for å etablere et godt læringsmljø, og sier Bodil Houg, Mobbeombud i Buskerud.

Houg sier rundt fem prosent av elevene i Norge oppgir at de blir mobbet, det betyr at 17 000 elever ikke har et godt psykososialt miljø, noe loven sier de har krav på.

Les også: Dette sier loven om psykososialt mljø

Mobbeombudet mener ledelse er en nøkkel til et godt læringsmiljø.

- Boka vår er ment å være en lett fagbok. Jeg vet fra erfaring at skoleledere har lite tid til å lese faglitteratur. Det som leses må derfor være tydelig og praktisk anvendelig, fortsetter Houg.

Houg forklarer at boka diskuterer 10 konkrete saker som mange ledere kan kjenne seg igjen i, og mulige løsningsforslag.

- Håpet vårt er at skolelederne gjennom boka får støtte til å gjøre gode profesjonelle valg når de står i de vanskelige sakene, avslutter Bodil Houg, mobbeombud i Buskerud.

Følg mobbeombudet i Buskerud på Facebook

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring av ungdom og voksne, og har nulltoleranse mot mobbing.

Bodil Houg er landets første mobbeombud, en stilling som ble opprettet av fylkespolitikerne i Buskerud.


Publisert 28. august 2015, oppdatert 10. september 2015.