Naboprat med Telemark

Regionreformen: Buskerud møtte Telemark fylkeskommune til naboprat.

Mandag 10. august møtte representanter for Buskerud fylkeskommune kolleger i Telemark fylkeskommune til naboprat i fylkeshuset i Drammen.

- Nabopraten med Telemark har vært god, og vi har fått nyttig informasjon for vår del, sier Morten Eriksrød (H), fylkesordfører i Buskerud.

Bakgrunnen for møtet er at kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker at landets fylker kontakter naboen i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Statsråden sendte 2. juli ut brev til alle landets fylkes­­kommuner og Oslo kommune med invitasjon til å vurdere om sammenslåing med nabofylker er aktuelt.

Flertallet i Kommunal- og forvaltnings­komiteen på Stortinget støtter regjeringens forslag om utvikling av fylkeskommunene gjennom oppgaver og ansvar som støtter opp om rollen som samfunnsutvikler.

Flertallet sier også at nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå forutsetter færre fylkes­kommuner/regioner av en viss størrelse.

«Stortinget slår fast at vi skal ha tre folkevalgte nivåer i Norge. Jeg mener målet for prosessen fylkeskommunene nå går inn i, må være å legge grunn­lag for en helhetlig og fremtidsrettet regionstruktur» (Jan Tore Sanner)

Vil samarbeide mer med Buskerud

- Vi har mye til felles med Buskerud, så jeg mener det ligger mye til rette for at vi kan samarbeide mer enn vi gjør i dag, sier Terje Riis-Johansen (Sp), fylkesordfører i Telemark.

Fylkestinget i Telemark vedtok tidligere i sommer å sette i gang en forstudie som kan gi svar på hvordan samarbeidet med nabofylkene blir i fremtiden.

Studien skal se på mulighetene for et tettere samarbeid, eventuelt sammenslåing med Vestfold og Buskerud, og hvilke muligheter, utfordringer og konsekvenser som finnes i begge alternativene.

- Vårt førstevalg er samarbeid med Buskerud og Vestfold, så vi vil nå jobbe videre med Vestfold, men sier samtidig at Buskerud er ønsket med, sier Riis-Johansen.

Buskerud vil oppsummere naboprater

Eriksrød sier Buskerud nå har hatt naboprater med Akershus fylkeskommuneVestfold fylkeskommuneOppland fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

- Telemark har jobbet lengre med BuTeVe-arbeidet. Vi trenger litt mer tid for å vurdere også forholdet til de andre fylkeskommunene vi har snakket med denne våren og sommeren, sier Eriksrød.

- Vi skal nå behandle sak om dette i vårt møte i fylkesutvalget 26. august, avslutter Morten Eriksrød.


Publisert 10. august 2015, oppdatert 27. september 2016.