Ny partnerskapsavtale sikrer utvikling av handelshøyskolen

Økt satsing på faglig utvikling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Ringerike, vil styrke grunnlaget for regional innovasjon og omstilling.

Torsdag 13.august ble det underskrevet en ny partnerskapsavtale mellom Buskerud fylkeskommune (BFK), sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebank1 Ringerike Hadeland, Hønefoss sparebank, «Økonomiklyngen» (ni økonomibedrifter) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap om utvikling av handelshøyskolekonseptet ved Campus Ringerike.

Bidragene på til sammen 3 400 000 kroner pr år, i fire år for BFK og to år for de øvrige partnerne, skal styrke fagmiljøet ved handelshøyskolen med to professorater (én innen markedsføring og én innen økonomi og ledelse), samt en stipendiatstilling til fakultetets Ph.d.-utdanning.

Økt satsing på faglig utvikling ved HBV, Campus Ringerike, vil styrke grunnlaget for regional innovasjon og omstilling.

Sterke og attraktive grunnutdanninger og et robust og stabilt Ph.d.-program vil dermed øke regionens attraktivitet og konkurranseevne. Økt fokus på kompetanse og forskning vil bidra til videreutvikling av eksisterende næringer og nye næringer i regionen.

- Avtalen skal være med å sikre et attraktivt Ph.d.-program, ved å finansiere to professorater og en stipendiatstilling. Dette er viktig for Ringeriksregionen, høyskolen og universitetsambisjonen vi har ved HBV, sier dekan ved Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Hans Anton Stubberud.


Publisert 13. august 2015, oppdatert 10. september 2015.